Kjøp av egne aksjer / primærinnsiderhandler

På vegne av Gjensidige (OSE:GJF) har DNB 5 februar 2015 kjøpt 107.451 aksjer.

Aksjene er kjøpt til snittkurs NOK 126.8739 pr. aksje.

47.089 aksjer er videresolgt til ansatte som ledd i Gjensidiges aksjespareordning for 2014, til kurs NOK 126.8739 per. aksje.

Kjøp av aksjer knyttet til aksjespareordningen for fjerde kvartal 2014 er avsluttet.

48.579 aksjer er tildelt ledende ansatte til kurs NOK 126,8739, som variabel godtgjørelse. For nærmere beskrivelse av aksjebasert betaling til ledende ansatte, se note 27 i årsrapporten for 2013.
 
Det er totalt delt ut 10.433 bonusaksjer til ansatte i henhold til vilkårene i tidligere års aksjespareordning. Bonusaksjer tildeles uten ytterligere vederlag.

Beholdningen av egne aksjer er etter dette 64.929.

Aksjer videresolgt til ansatte primærinnsidere fremgår, sammen med tildelte bonusaksjer, av vedlegg. 

For beskrivelse av aksjespareordningen, se børsmelding datert 11. desember 2013.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktpersoner:

Direktør Investorkontakt: Janne Flessum, tlf: +47 915 14 739

Informasjonsdirektør: Øystein Thoresen, tlf: +47 952 33 382