Konserndirektør Hege Yli Melhus Ask slutter i Gjensidige

Konserndirektør Hege Yli Mehus Ask har valgt å slutte i Gjensidige Forsikring ASA for å gå til stillingen som konsernsjef for NHST Media Group. Melhus Ask har vært konserndirektør i Gjensidige siden 2011.

- Jeg vil takke Hege for lang og verdifull innsats for selskapet. Jeg beklager at hun velger å slutte, men har stor forståelse for at hun griper denne spennende muligheten, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Anne Mari Kalager som i dag er leder for økonomi og styring i området Teknologi og Utvikling, er konstituert som konserndirektør for Skade fra 1. september. Kalager har lang operasjonell erfaring fra en rekke sentrale stillinger i selskapet, blant annet innenfor privat, næringsliv og skade. Hun startet i Gjensidige i 1991.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Mitra Hagen Negård Tlf:  47 957 93 631

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner