Nok et år med solid vekst og lønnsomhet – styret foreslår et utbytte på 7,10 per aksje

Report this content

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1 243,1 millioner kroner i kvartalet (1 305,8). Forsikringsresultatet ble 555,4 millioner kroner (700,4), tilsvarende en combined ratio på 90,7 (87,7). Finansavkastningen var 0,9 prosent (1,0), eller 489,2 millioner kroner (561,4). Resultatet etter skatt ble 1 002,1 millioner kroner (1 090,4), tilsvarende 2,01 kroner (2,18) per aksje.

– Vi leverer et tilfredsstillende resultat med god kostnadskontroll og fortsatt god konkurransekraft i et marked preget av stadig tøff konkurranse, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. – Digitalisering og innovasjon er sentrale elementer i vår ambisjon om å være det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden og for å styrke vår konkurranseevne i tiden fremover, sier Baastad.

Styret i Gjensidige har foreslått et utbytte basert på resultatet for regnskapsåret 2017 på 3,55 milliarder kroner (3,4), tilsvarende 7,10 kroner (6,80) per aksje. 

– Gjensidige er et utbytteselskap, og vi har som mål å levere et høyt, stabilt nominelt utbytte til aksjonærene våre på regelmessig basis. Vi vil i tillegg dele ut overskuddskapital som ekstraordinært utbytte over tid. Vekst, forsikrings- og kapitaldisiplin samt høyere avviklingsgevinster vil understøtte inntjening og utbytteutbetalinger i tiden fremover, sier Baastad.

Forsikringsresultatet i kvartalet ble drevet av en premievekst på 5,0 prosent, motvirket av en noe mindre gunstig frekvensskadeutvikling. Dette kan delvis forklares av variasjoner i vinterværet. Storskadeinnslaget var høyere enn i fjerde kvartal 2016, men under det som normalt forventes. Storskadetallene inkluderer to større naturskadehendelser i Norge, som førte til erstatningsutbetalinger på totalt 199 millioner kroner. Avviklingsgevinster var noe høyere enn forventet. Engangskostnader på 66,9 millioner kroner påvirket forsikringsresultatet i fjerde kvartal 2016.

Banken viste resultatforbedring sammenlignet med samme periode året før, grunnet en underliggende positiv utvikling og en positiv effekt på 116,6 millioner kroner fra salget av en tapsutsatt, usikret låneportefølje. Pensjonsvirksomheten oppnådde et bedre resultat grunnet et høyere finansresultat og økte forvaltningsinntekter.
Finansavkastningen i kvartalet var omtrent på samme nivå som fjerde kvartal året før, med god avkastning på aksjer og eiendom.
 
For 2017 som helhet fikk konsernet et sterkt resultat før skatt på 5 829,1 millioner kroner (6 139,9). Forsikringsresultatet ble 3 410,1 millioner kroner (3 734,6), tilsvarende en combined ratio på 85,4 (83,4). Justert for engangsposter i 2016 ble forsikringsresultatet for året som helhet 3 445,0 millioner kroner, tilsvarende en combined ratio på 84,6. Finansavkastningen var 3,7 prosent (3,9), eller 2 002,6 millioner kroner (2 155,1). Resultatet etter skatt ble 4 519,3 millioner kroner (4 665,9), tilsvarende 9,05 kroner (9,34) per aksje. 

Foreslått utbytte

 • Foreslått ordinært utbytte: 3 550 millioner kroner (3 400)
 • Foreslått ordinært utbytte per aksje: 7,10 kroner (6,80)

Hovedpunkter fjerde kvartal 2017 (fjerde kvartal 2016) 

 • Resultat før skatt: 1 243,1 millioner kroner (1 305,8)
 • Resultat per aksje: 2,01 kroner (2,18)
 • Premieinntekter: 5 969,5 millioner kroner (5 685,6)
 • Forsikringsresultat: 555,4 millioner kroner (700,4)
 • Combined ratio: 90,7 (87,7)
 • Kostnadsandel: 15,8 (17,1)
 • Finansresultat: 489,2 millioner kroner (561,4)

Hovedpunkter 2017 (2016) 

 • Resultat før skatt: 5 829,1 millioner kroner (6 139,9)
 • Resultat per aksje: 9,05 kroner (9,34)
 • Premieinntekter: 23 398,3 millioner kroner (22 441,9)
 • Forsikringsresultat: 3 410,1 millioner kroner (3 734,6)
 • Combined ratio: 85,4 (83,4)
 • Kostnadsandel: 15,3 (14,2)
 • Finansresultat: 2 002,6 millioner kroner (2 155,1)

I tillegg til finansiell rapportering i henhold til IFRS, bruker Gjensidige alternative resultatmål (APM) for å presentere virksomheten på en mer relevant måte for ulike interessenter. De alternative resultatmålene har vært brukt konsistent over tid, og relevante definisjoner fremgår i delårsrapportene. Sammenlignbare tall er oppgitt for alle alternative resultatmål i delårsrapportene.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Anette Bolstad Tlf: 47 416 77 722

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.800 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 27 milliarder kroner i 2017, mens forvaltningskapitalen utgjorde 149 milliarder kroner.