Nykredits salg av Nykredit Forsikring A/S til Gjensidige er gjennomført

Nykredit Realkredit A/S underskrev den 8. mars 2010 en bindende avtale om salg av Nykredit Forsikring A/S til Gjensidige Forsikring BA.

Gennemføring av transaksjonen var betinget av vanlige vilkår, herunder godkjennin fra de finansielle tilsynsmyndighetene i Danmark og Norge. Da samtlige vilkår er opfyllt, har parterne gjennomført transaksjonen den 29. april 2010.

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner