Rekordsterkt forsikringsresultat i tredje kvartal

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1 718,4 millioner kroner i kvartalet (1 515,9). Forsikringsresultatet ble på rekordsterke 1 150,2 millioner kroner (711,8), tilsvarende en combined ratio på 81,0 (87,5). Tredje kvartal 2016 ble belastet med en engangskostnad knyttet til restrukturering på 120 millioner kroner. Finansavkastningen var 0,9 prosent (1,3), eller 477,3 millioner kroner (700,4). Resultat etter skatt ble 1 312,7 millioner kroner (1 171,7), tilsvarende 2,63 kroner (2,34) per aksje.

– Vi leverer nok et solid resultat, og tidenes beste forsikringsresultat, kombinert med fortsatt god konkurransekraft og kostnadseffektiv drift, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. – Vi er også stolte over å ha vunnet IPSOS omdømmepris for 2017, og at vi er rangert som nr. 1 i finansbransjen i Norge, sier Baastad.

Det solide forsikringsresultatet skyldes en premievekst på 6,2 prosent, kombinert med en bedre underliggende frekvensskadeutvikling. Storskadeinnslaget var også lavere enn i tredje kvartal 2016, og under hva som normalt forventes. Avviklingsgevinster var på omtrent det forventede nivået.

Gjensidige Bank hadde en flat resultatutvikling sammenlignet med samme kvartal i fjor, mens pensjonsvirksomheten fikk et svakere resultat, hovedsakelig grunnet et dårligere finansresultat og oppreservering.

Finansresultatet i kvartalet var lavere enn i samme periode i fjor. God avkastning på aksjer, eiendom og high yield-obligasjoner ble delvis utlignet av negativ avkastning på taktiske plasseringer.

Hittil i år har konsernet oppnådd et solid resultat før skatt på 4 586,0 millioner kroner (4 834.1). Forsikringsresultatet ble 2 854,7 millioner kroner (3 034,1), tilsvarende en combined ratio på 83,6 (81,9). Justert for to engangsposter knyttet til pensjonsutbetalinger på 476,6 millioner i første kvartal 2016 og omstillingskostnader på 120 millioner i tredje kvartal 2016, var forsikringsresultatet på dette tidspunktet i 2016 på 2 677,5 millioner, tilsvarende en combined ratio på 84,0. Finansavkastningen var 2,8 prosent (2,8), eller 1 513,4 millioner kroner (1 593,7). Resultat etter skatt ble 3 517,2 millioner kroner (3 575,5), tilsvarende 7,04 kroner (7,15) per aksje.

Hovedpunkter tredje kvartal 2017 (tredje kvartal 2016)

 • Resultat før skatt: 1 718,4 millioner kroner (1 515,9)
 • Resultat per aksje: 2,63 kroner (2,34)
 • Premieinntekter: 6 065.4 millioner kroner (5 705,5)
 • Forsikringsresultat: 1 150,2 millioner kroner (711,8)
 • Combined ratio: 81,0 (87,5)
 • Kostnadsandel: 14,7 (17,3)
 • Finansresultat: 477,3 millioner kroner (700,4)

Hovedpunkter hittil i år 2017 (hittil i år 2016)

 • Resultat før skatt: 4 586,0 millioner kroner (4 834,1)
 • Resultat per aksje: 7,04 kroner (7,15)
 • Premieinntekter: 17 428,8 millioner kroner (16 756,3)
 • Forsikringsresultat: 2 854,7 millioner kroner (3 034,1)
 • Combined ratio: 83,6 (81,9)
 • Kostnadsandel: 15,2 (13,2)
 • Finansresultat: 1 513,4 millioner kroner (1 593,7)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Head of Communication Øystein Thoresen. Tel: 47 952 33 382
IR director Janne Merete Flessum Tel:  47 915 14 739
IR officer Katharina Helena Hesbø, Tlf: 47 993 62 804