Resultat påvirket av ekstraordinære værforhold

Report this content

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 964,0 millioner kroner (1 578,1) i kvartalet. Resultatet inkluderer ikke overskudd fra Gjensidige Bank, som er klassifisert som avviklet virksomhet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 573,4 millioner kroner (1 150,2), tilsvarende en combined ratio på 90,6 (81,0). Justert for avsetning knyttet til restrukturering på 80 millioner kroner ble resultatet på 653,4 millioner kroner. Finansavkastningen ble 0,8 prosent (0,9), tilsvarende 426,5 millioner kroner (477,3). Resultat etter skatt fra løpende drift og avviklet virksomhet ble 873,1 millioner kroner (1 312,7), tilsvarende 1,75 kroner (2,63) per aksje.

- Resultatet er betydelig preget av skader som følge av ekstremvær som fortsatte inn i tredje kvartal, i tillegg til forventet svekkelse i lønnsomheten for motorvogn i Norge. Vi er derimot godt fornøyde med den positive resultatutviklingen i vår virksomhet utenfor Norge. Fremover vil vi legge sterk vekt på å øke lønnsomheten gjennom prisjusteringer, kostnadseffektiv drift, og de beste kundeopplevelsene i det nordiske markedet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

- Jeg er svært godt fornøyd med hvordan vi har fulgt opp kundene i denne situasjonen med ekstraordinært mange skader. Dette har gitt oss anledningen til å vise at skadehåndtering er et konkurransefortrinn for oss, sier Baastad.

Nedgangen i forsikringsresultatet var drevet av en premievekst på 1,0 prosent, som ble motvirket av en vesentlig værrelatert økning i frekvensskadenivået, hovedsakelig for bolig- og landbruksforsikringer i Norge, samt utviklingen i den underliggende skadeinflasjonen for motorvognforsikring i Norge. Avviket i værrelaterte frekvensskader innen bolig og landbruk for tredje kvartal, sett i forhold til historiske gjennomsnittsnivåer, anslås til ca. 130–160 millioner kroner. Dette inkluderer en avsetning på 80 millioner kroner knyttet til forventede krav om erstatning for avlingsskade. Storskadeinnslaget økte, delvis på grunn av værforholdene, og ble noe høyere enn forventet. Avviklingsgevinster økte og var også noe høyere enn forventet.

Pensjonssegmentet ga rekordoverskudd dette kvartalet, drevet av kundevekst og vekst i forvaltningskapitalen.

Finansavkastningen i kvartalet var lavere enn i samme periode i fjor, på grunn av lavere bidrag fra obligasjoner og omløpsaksjer.

Banken rapporterte et lavere resultat sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, grunnet høyre drifts- og salgskostnader samt lavere avkastning på finansielle instrumenter.

Hittil i år har konsernet et resultat før skatt på 2 603,9 millioner kroner (4 221,3). Resultatet inkluderer ikke overskudd fra Gjensidige Bank. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1 691,4 millioner kroner (2 854,7), tilsvarende en combined ratio på 90,6 (83,6). Finansavkastningen var 2,0 prosent (2,8), tilsvarende 1 052,0 millioner kroner (1 513,4). Resultat etter skatt fra løpende drift og avviklet virksomhet ble 2 412,2 millioner kroner (3 517,2), tilsvarende 4,83 kroner (7,04) per aksje.

Hovedpunkter tredje kvartal 2018 (tredje kvartal 2017)

 • Resultat før skatt: 964,0 millioner kroner (1 578,1)
 • Resultat per aksje: 1,75 kroner (2,63)
 • Premieinntekter: 6 118,1 millioner kroner (6 056,4)
 • Forsikringsresultat: 573,4 millioner kroner (1 150,2)
 • Combined ratio: 90,6 (81,0)
 • Kostnadsandel: 15,6 (14,7)
 • Finansresultat: 426,5 millioner kroner (477,3)

Hovedpunkter hittil i år 2018 (hittil i år 2017)

 • Resultat før skatt: 2 603,9 millioner kroner (4 221,3)
 • Resultat per aksje: 4,83 kroner (7,04)
 • Premieinntekter: 17 971,6 millioner kroner (17 428,8)
 • Forsikringsresultat: 1 691,4 millioner kroner (2 854,7)
 • Combined ratio: 90,6 (83,6)
 • Kostnadsandel: 15,3 (15,2)
 • Finansresultat: 1 052,0 millioner kroner (1 513,4)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Mitra Hagen Negård Tlf:  47 957 93 631

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.800 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 27 milliarder kroner i 2017, mens forvaltningskapitalen utgjorde 149 milliarder kroner.