Resultat påvirket av krevende og lang vinter

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1 252,6 millioner kroner (1 502,7) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, ble 706,8 millioner kroner (972,3), tilsvarende en combined ratio på 88,2 (83,3). Finansavkastningen var 0,7 prosent (0,9), eller 370,7 millioner kroner (469,9). Resultat etter skatt ble 1 004,6 millioner kroner (1 094,5). Resultat per aksje ble 2,01 kroner (2,19).

- Resultatet er preget av vær-relaterte skader og fortsatt svekkelse i lønnsomheten for motorvogn i Norge. Vi er svært fornøyde med den betydelige resultatforbedringen i vår virksomhet utenfor Norge. For å styrke vår konkurranseevne og lønnsomhet ytterligere fremover vil vi fortsette vår omfattende satsing på digitalisering og innovasjon for å sikre de beste kundeopplevelsene i det nordiske markedet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.    

Forsikringsresultatet ble drevet av en premievekst på 2,8 prosent, som ble motvirket av en vesentlig økning i frekvensskadenivået knyttet til eiendom i Norge, hovedsakelig som følge av den lange vinteren. Værrelaterte frekvensskader i andre kvartal, sett i forhold til historisk gjennomsnitt, var anslagsvis 150–200 millioner kroner høyere. Skadeinflasjonen i motorvognforsikringer i Norge bidro også til å trekke ned resultatet. Storskadeinnslaget økte, men var lavere enn hva som normalt forventes. Avviklingsgevinster var noe høyere enn forventet.  Forsikringsresultatet i andre kvartal 2017 var negativt påvirket av en engangseffekt knyttet til gjeninnsettelsespremie på 55 millioner kroner.

Banken viste resultatforbedring sammenlignet med samme kvartal i fjor, grunnet gevinst på salget av en portefølje av misligholdte lån. Pensjonsvirksomheten oppnådde sitt beste resultat noen sinne, takket være høyere netto driftsinntekter.

Finansavkastningen i kvartalet var lavere enn i samme periode i fjor, på grunn av lavere bidrag fra obligasjoner og omløpsaksjer.

I første halvår oppnådde konsernet et resultat før skatt på 1 979,4 millioner kroner (2 867,6). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1 118,0 millioner kroner (1 704,6), tilsvarende en combined ratio på 90,6 (85,0). Finansavkastningen i kvartalet var 1,2 prosent (1,9), tilsvarende 625,5 millioner kroner (1 036,1). Resultat etter skatt ble 1 539,1 millioner kroner (2 204,6). Resultat per aksje ble 3,08 kroner (4,41). 

Hovedpunkter andre kvartal 2018 (andre kvartal 2017) 

 • Resultat før skatt: 1 252,6 millioner kroner (1 502,7) 
 • Resultat per aksje: 2,01 kroner (2,19) 
 • Premieinntekter: 5 987,2 millioner kroner (5 824,7)  
 • Forsikringsresultat: 706,8 millioner kroner (972,3) 
 • Combined ratio: 88,2 (83,3) 
 • Kostnadsandel: 15,2 (15,3)  
 • Finansresultat: 370,7 millioner kroner (469,9) 

Spesielle hendelser:

 • Utbytte for 2017 ble utbetalt 16. april 2018: 3 550 millioner kroner, tilsvarende 7,10 kroner per aksje 
 • Den 2. juli 2018 meldte Gjensidige at 100 prosent av aksjene i Gjensidige Bank ASA var solgt til Nordea. 

Hovedpunkter hittil i år 2018 (hittil i år 2017)  

 • Resultat før skatt: 1 979,4 millioner kroner (2 867,6)
 • Resultat per aksje: 3,08 kroner (4,41)
 • Premieinntekter: 11 853,5 millioner kroner (11 372,5)
 • Forsikringsresultat: 1 118,0 millioner kroner (1 704,6)
 • Combined ratio: 90,6 (85,0)
 • Kostnadsandel: 15,2 (15,4)
 • Finansresultat: 625,5 millioner kroner (1 036,1)

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Mitra Hagen Negård Tlf:  47 957 93 631

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.800 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 27 milliarder kroner i 2017, mens forvaltningskapitalen utgjorde 149 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner