Resultat preget av krevende vinter og ustabile kapitalmarkeder

Report this content

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 726,8 millioner kroner (1 365,0) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 411,2 millioner kroner (732,2), tilsvarende en combined ratio på 93,0 (86,8). 

- Resultatet ble betydelig påvirket av krevende værforhold i Norge og ustabile kapitalmarkeder. Vi er glad for å se at virksomheten i Danmark, Sverige og Baltikum leverte betydelig resultatforbedring, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Finansavkastningen i kvartalet var 0,5 prosent (1,0), tilsvarende 254,8 millioner kroner (566,2).

Premieinntektene økte til 5,9 millioner kroner (5,5) i kvartalet. Forsikringsresultatet ble betydelig påvirket av den krevende vinteren i Norge, med betydelig større snømengder enn i første kvartal 2017. Værrelaterte frekvensskader for første kvartal 2018 anslås å ha vært ca. 250–300 millioner kroner høyere enn historisk gjennomsnitt for første kvartal i Norge. Storskadeinnslaget var lavere enn forventet og noe høyere enn tilsvarende kvartal i fjor. Økningen var delvis drevet av værforholdene. Avviklingsgevinster var noe større enn forventet og høyere enn første kvartal 2017.

Banken viste god resultatutvikling, i hovedsak drevet av porteføljevekst. Pensjonssegmentet viste stabil resultatutvikling.

Finansavkastningen var lavere enn i tilsvarende periode i fjor, etter svakere resultater for omløpsaksjer og obligasjoner i den frie porteføljen.

Hovedpunkter første kvartal 2018 (første kvartal 2017):

  • Resultat før skatt: 726,8 millioner kroner (1 365,0)
  • Resultat per aksje: 1,07 kroner (2,22)
  • Premieinntekter: 5 866,3 millioner kroner (5 547,7)
  • Forsikringsresultat: 411,2 millioner kroner (732,2)
  • Combined ratio: 93,0 (86,8)
  • Kostnadsandel: 15,3 (15,5)
  • Finansresultat: 254,8 millioner kroner (566,2)

Spesielle forhold og hendelser

  • Utbytte for 2017 ble utbetalt 16. april 2018: 3 550 millioner kroner, tilsvarende 7,10 kroner per aksje

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Anette Bolstad Tlf: 47 416 77 722

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.800 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 27 milliarder kroner i 2017, mens forvaltningskapitalen utgjorde 149 milliarder kroner.