Sikkerhet knyttet til Notars eiendomsmeglere

​Gjensidige Forsikring BA har i egenskap av sikkerhetsstiller for Notarkjeden etablert et oppgjørsselskap som vil forestå og avslutte alle eiendomshandler, herunder oppgjør og hjemmelsoverføringer.

Siktemålet er å sørge for minst mulig forsinkelser for Notarkjedens kunder.
 
Kredittilsynet har i dag gitt konsesjon til selskapet som er stiftet med det formål å ordne opp for de av Notars selskaper som har fått tilbakekalt sin konsesjon. Selskapet vil også kunne bistå øvrige selskaper i Notarkjeden med oppgjør i en overgangsperiode.  
 
Gjensidige Forsikring vil gjennom denne ordningen også sikre at de som har rettmessige krav får dette dekket innenfor sikkerhetsstillelsens rammer.
 
Selskapets navn er Glitne Oppgjørssentral AS. Adresse: Drammensveien 288, 1326 Lysaker.
 
Kontakt:

Glitne Oppgjørssentral AS
Line Taylor Hagen. Tlf: 24 15 24 35

E-post: line.hagen@gjensidige.no 

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 95233382

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner