Solid resultat i andre kvartal

Gjensidige Forsikring Konsern fikk et resultat før skatt på 1 502,7 millioner kroner (1 709,3) i kvartalet. Forsikringsresultatet ble 972,3 millioner kroner (1 071,6), tilsvarende en combined ratio på 83,3 (80,6). Finansavkastningen var 0,9 prosent (1,0), tilsvarende 469,9 millioner kroner (569,5). Resultatet etter skatt ble 1 094,5 millioner kroner (1 294,8), tilsvarende 2,19 kroner (2,60) per aksje.  

- Vi leverer nok et godt resultat i et marked preget av sterk konkurranse. Optimalisering av driften er viktigere enn noen sinne, og vi legger ned mye arbeid i digitalisering og innovasjon for å sikre de beste kundeopplevelsene, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. Blant annet er vi stolte av at vi nå kan gjennomføre reiseskadeoppgjør på kun 1,6 sekunder via vår app. Vi søker nå dette registrert som verdensrekord i Guinness Rekordbok, sier Baastad. 

Det solide forsikringsresultatet i kvartalet ble drevet av en premievekst på 5,2 prosent, kombinert med en noe høyere underliggende skadeprosent for frekvensskader. Storskader inkludert gjeninnsettelsespremier for reassuranse var på samme nivå som i andre kvartal 2016, men under hva som normalt forventes. Avviklingsgevinster var omtrent på det forventede nivået. 

Gjensidige Bank hadde en positiv resultatutvikling sammenlignet med samme kvartal i fjor, hovedsakelig drevet av porteføljevekst og forbedring av marginer. Pensjonssegmentet leverte et resultat på nivå med samme periode i fjor.  

Finansresultatet i kvartalet var positivt påvirket av god avkastning, særlig på konvertible obligasjoner, aksjer og eiendom. 

Hittil i år har konsernet oppnådd et godt resultat før skatt på 2 867,6 millioner kroner (3 318.2). Forsikringsresultatet ble 1 704,6 millioner kroner (2 322,4) tilsvarende en combined ratio på 85,0 (79,0). Finansavkastningen var 1,9 prosent (1,6), tilsvarende 1 036,1 millioner kroner (893,3). Resultatet etter skatt ble 2 204,6 millioner kroner (2 403,7), tilsvarende 4,41 kroner (4,82) per aksje. 

Hovedpunkter andre kvartal 2017 (andre kvartal 2016) 

 • Resultat før skattekostnad: 1 502,7 millioner kroner (1 709,3) 
 • Resultat per aksje: 2,19 kroner (2,60) 
 • Premieinntekter: 5 824,7 millioner kroner (5 536,8)  
 • Forsikringsresultat: 972,3 millioner kroner (1 071,6) 
 • Combined ratio: 83,3 (80,6) 
 • Kostnadsandel: 15,3 (15,6)  
 • Finansresultat: 469,9 millioner kroner (569,5) 

Hovedpunkter hittil i år 2017 (hittil i år 2016):  

 • Resultat før skattekostnad: 2 867,6 millioner kroner (3 318,2) 
 • Resultat per aksje: 4,41 kroner (4,82) 
 • Premieinntekter: 11 372,5 millioner kroner (11 050,8) 
 • Forsikringsresultat: 1 704,6 millioner kroner (2 322,4) 
 • Combined ratio: 85,0 (79,0) 
 • Kostnadsandel: 15,4 (11,1)  
 • Finansresultat: 1 036,1 millioner kroner (893,3)  

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Katharina Helena Hesbø Tlf: 47 993 62 804

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4.000 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 25,5 milliarder kroner i 2016, mens forvaltningskapitalen utgjorde 135,9 milliarder kroner.

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner