Sterkt forsikringsresultat også i tredje kvartal

Gjensidige Forsikring ASA fikk et resultat før skatt på 773 millioner kroner i tredje kvartal, mot 1.312 millioner kroner i samme periode i fjor. Forsikringsresultatet (underwriting-resultatet) ble på 570 millioner kroner, mot 562 millioner kroner i samme periode i 2010.

- Skadeforsikringsvirksomheten fortsetter å utvikle seg positivt, som følge av fortsatt solide premieinntekter kombinert med effektiv prising av risiko og god kostnadskontroll, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

  • Konsernets resultat før skatt: 773 millioner kroner (1.312 millioner kroner i samme periode i fjor).
  • Underwriting-resultat for skadeforsikringsvirksomheten: 570 millioner kroner (562). Combined ratio: 87,4 (87,6).
  • Finansavkastning: 230 millioner kroner (792).
  • Premieinntektene for skadeforsikringsvirksomheten viser en flat utvikling i kvartalet målt mot samme periode i fjor.
  • Driftskostnadene i skadeforsikringsvirksomheten utviklet seg tilfredsstillende også i tredje kvartal. Kostnadsandelen i kvartalet endte på 15,2 (15,7).

- Vi arbeider målrettet med et program for å bedre kundeopplevelser gjennom økt tilgjengelighet, enklere produkter og nye selvbetjeningsløsninger. Sammen med et kontinuerlig arbeid for å sikre optimal prising av risiko, forventes programmet å gi økt markedskraft og å bidra til konsernets langsiktige finansielle mål, sier Baastad.

Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble på 0,4 prosent i kvartalet, sammenlignet med 1,5 prosent i samme periode i fjor. Renteporteføljen ga et stabilt bidrag til den positive avkastningen. Eiendom ga god avkastning i kvartalet, mens avkastningen på aksjer ble negativ som følge av fall i aksjemarkedene i perioden. Kvartalets finansavkastning inkluderte gevinst på 113 millioner kroner ved salg av Hjelp24.

I årets første ni måneder oppnådde konsernet et resultat før skatt på 2.833 millioner, opp fra 2.186 kroner i samme periode i fjor. Resultat fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved underwriting-resultatet, var 1.235 millioner kroner, mot 481 millioner kroner i årets første ni måneder i 2010. Netto finansavkastning for investeringsporteføljen var 3,1 prosent, sammenlignet med 3,7 prosent i samme periode i fjor.

Media:  Øystein Thoresen. Tlf: 952 33 382
Investorinformasjon: Janne Merete Flessum Tlf: 915 14 739, Anette Bolstad Tlf: 416 77 722

Gjensidige Forsikring ASA er Norges største skadeforsikringsselskap med en markedsandel i 2010 på 27,9 prosent. Konsernet tilbyr også bank og pensjon i Norge, og skadeforsikring i Danmark, Sverige og Baltikum. Det er cirka 3200 ansatte i selskapet, hvorav 2200 i Norge. Sum driftsinntekter var 18,8 milliarder kroner i 2010, mens forvaltningskapitalen utgjorde 84 milliarder.

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner