Sterkt resultat i andre kvartal

Report this content

Resultatet for andre kvartal 2019 var sterkt, og forbedringen sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor skyldes først og fremst forbedret og god lønnsomhet for norsk motorvognforsikring, og gunstigere værforhold i Norge. Konsernet fortsatte å gjennomføre lønnsomhetsfremmende tiltak i alle segmenter. Annualisert egenkapitalavkastning hittil i år var 23,5%, justert for gevinsten på salget av Gjensidige Bank.

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1 722,9 millioner kroner (1 034,9) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1 257,6 millioner kroner (706,8), tilsvarende en combined ratio på 79,3 (88,2). Finansavkastningen var 0,9 prosent (0,7), tilsvarende 512,9 millioner kroner (370,7). Resultat etter skatt ble 1 341,5 millioner kroner (1 004,6). Resultat per aksje ble 2,68 kroner (2,01).

- Vi er svært godt fornøyde med å levere et sterkt kvartal, som viser tydelige forbedringer i lønnsomheten som følge av offensive lønnsomhetstiltak. Fremover vil vi fortsette vårt løpende arbeid med å utvikle vår sterke posisjon i Norge, og å styrke lønnsomhet og vekst i Danmark, Sverige og Baltikum, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Forsikringsresultatet var drevet av vekst i premieinntekter på 1,6 prosent, forbedret underliggende skadeprosent, høyere avviklingsgevinster og lavere storskader. Forbedringen i den underliggende skadeprosenten skyldes primært lønnsomhetsfremmende tiltak gjennomført for motorvognforsikring i Norge, og bedre værforhold enn i fjor, noe som påvirket eiendomsforsikring.

Pensjonsvirksomheten oppnådde økt lønnsomhet takket være et høyere driftsresultat som delvis ble motvirket av lavere avkastning på eiendomsinvesteringer. Finansavkastningen i kvartalet var høyere enn i samme periode i fjor. Samtlige aktivaklasser har gitt positive bidrag.

Hittil i år har konsernet oppnådd et resultat før skatt på 4 753,6 millioner kroner (1 639,9). Salget av Gjensidige Bank ble fullført 1. mars med en salgsproveny på ca. 5,6 milliarder kroner og en gevinst på 1,6 milliarder kroner for konsernet i første kvartal. Justert for denne gevinsten ble resultatet før skatt på 3 169,1 millioner kroner.

Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 2 055,7 millioner kroner (1 118,0), tilsvarende en combined ratio på 82,9 (90,6). Finansavkastningen var 2,1 prosent (1,2), tilsvarende 1 195,1 millioner kroner (625,5). Resultat etter skatt fra løpende drift og avviklet virksomhet ble 4 127,2 millioner kroner (1 539,1), tilsvarende 8,25 kroner (3,08) per aksje. 

Hovedpunkter andre kvartal 2019 (andre kvartal 2018): 

 •  Resultat før skatt: 1 722,9 millioner kroner (1 034,9)
 •  Resultat per aksje: 2,68 kroner (2,01)
 •  Premieinntekter: 6 082,8 millioner kroner (5 987,2)
 •  Forsikringsresultat: 1 257,6 millioner kroner (706,8)
 •  Combined ratio: 79,3 (88,2)
 •  Kostnadsandel: 14,9 (15,2)
 •  Finansresultat: 512,9 millioner kroner (370,7)

Spesielle forhold og hendelser: 

 •  Utbytte for 2018 ble utbetalt 9. april 2019: 3 550 millioner kroner, tilsvarende 7,10 kroner per aksje

Hovedpunkter hittil i år 2019 (hittil i år 2018): 

 •  Resultat før skatt: 4 753,6 millioner kroner (1 639,9)
 •  Resultat per aksje: 8,25 kroner (3,08)
 •  Premieinntekter: 12 019,5 millioner kroner (11 853,5)
 •  Forsikringsresultat: 2 055,7 millioner kroner (1 118,0)
 •  Combined ratio: 82,9 (90,6)
 •  Kostnadsandel: 14,9 (15,2)
 •  Finansresultat: 1 195,1 millioner kroner (625,5)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Mitra Hagen Negård Tlf:  47 957 93 631

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner.