Strategisk oppdatering Hjelp24

Styret i Gjensidige Forsikring ASA (Ticker: GJF) har, i forbindelse med oppdatering av konsernets strategi, bedt administrasjonen vurdere hvorvidt forretningsområdet helserelaterte tjenester (Hjelp24) fortsatt bør være en heleid del av konsernets breddeaktiviteter i Norge. Dette omtales også i Gjensidige Forsikrings delårsrapport for fjerde kvartal 2010. Forretningsområdet fungerer i dag som støtteområde for den norske skadeforsikringsvirksomheten, og tjenestene er særlig rettet mot de norske næringslivskundene.

Det nordiske markedet for private helsetjenester er preget av betydelig vekst og utvikling. Administrasjonen vil vurdere om Hjelp24 kan gis bedre forutsetninger for å delta i denne utviklingen fremover gjennom ulike strukturelle løsninger. Det forventes at en konklusjon vil foreligge i løpet av annet halvår 2011. 

Hjelp24 er den største og ledende aktør innen private helsetjenester i Norge og er representert gjennom hele landet med over 40 kontorer. Virksomheten drives under sterke merkenavn, Hjelp24 og NIMI, og leverer produkter til en diversifisert kundeportefølje bestående av privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter og foretak. 

Hjelp24 dekker hele behandlingskjeden fra forebygging og risikovurdering til rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet, og er organisert i fire tjenesteområder;

  • Bedriftshelsetjenester. Hjelp24 HMS er Norges største rådgivningsmiljø innen bedriftshelsetjeneste og HMS (helse, miljø og sikkerhetsarbeid) med 330 rådgivere. Virksomheten er landsdekkende og har en markedsandel på ca 20 prosent. Hjelp24 HMS har om lag 4.600 bedriftskunder som til sammen har om lag 230.000 ansatte.
  • Private sykehus- og spesialisttjenester. Hjelp24 NIMI er et privat sykehus, spesialistsenter, trenings- og rehabiliteringssenter. Hjelp24 NIMI er ledende innen helse, livsstilsendringer og behandling av pasienter med skader og lidelser i muskel- og skjelettsystemet. Virksomheten har også et unikt tilbud for sykelig overvektige.
  • Trygghetsalarmtjenester. Hjelp24 Respons er Norges største leverandør av trygghetsalarmtjenester og driver en døgnbetjent alarmsentral med flere viktige tjenester, som legevaktsformidling for et titalls kommuner, psykologitjenester/krisehjelp, helsesøstertelefon samt formidling og oppfølging av helsetjenester for Gjensidiges norske forsikringsvirksomhet (Helpline).
  • Arbeidsmiljøkartlegging. Hjelp24 Consulting består av et ledende fagmiljø innen arbeidsmiljøkartlegging og rådgivningstjenester knyttet til utvikling og forbedring av arbeidsmiljø i virksomheter.

Hjelp24 omsatte for 544,7 millioner kroner i 2010, med en EBITA på 27,3 millioner kroner. Virksomheten har om lag 600 ansatte.

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 952 33 382

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner