Tilfredsstillende 1. kvartal

  • Resultat før skatt: 501 millioner kroner (519 millioner kroner i 2006)
  • Resultat etter skatt: 437 millioner kroner (587 millioner kroner)
  • Markedsleder på skadeforsikring
  • Bransjens mest tilfredse kunder på skadeforsikring
  • 5000 kunder i Gjensidige Bank

Gjensidige Forsikring konsern – som inkluderer samtlige datterselskaper - fikk et resultat før skatt på 501 millioner kroner etter første kvartal. Dette er en liten nedgang fra 519 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Skadevirksomheten er preget av flere mellomstore og store skader enn fjoråret.

Totalkostnadsandelen (Combined Ratio) for skadevirksomheten utgjorde 105,6 (102,1). Gjensidige er igjen markedsleder innenfor landbasert skadeforsikring med en markedsandel på 31,6 prosent, i et marked preget av  skjerpet konkurranse.

- Selskapet er i ferd med å avslutte et betydelig effektiviseringsprogram, med utflating av organisasjonsstrukturen, forenkling av administrative prosesser og styrking av salgsleddet som målsetting. Samtidig har vi gjennomført svært vellykkede lanseringer av bank- og sparevirksomhet. En imponerende innsats fra medarbeiderne i Gjensidige er et avgjørende bidrag til at konsernet fremstår som enda mer konkurransedyktig og attraktivt for kundene, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.  

Utreder egenkapitalinstrument.
Gjensidiges generalforsamling ga den 21. april sin tilslutning til at arbeidet med å utrede et mulig børsnotert grunnfondsbevis videreføres. En endelig beslutning om utstedelse og børsnotering av grunnfondsbevis tas av Gjensidiges generalforsamling så tett opp mot en børsnotering som mulig. Den videre prosess tar sikte på at Gjensidiges grunnfondsbevis skal være notert på Oslo Børs innen utløpet av 2007.

Bransjens mest tilfredse kunder.
Gjensidige Forsikring kan igjen notere seg for beste bransjeplassering i Norsk Kundebarometer. Totalt øker vi tilfredshetsscoren med 1,5 poeng og går opp 7 plasser til 39. plass. Undersøkelse er i regi av Handelshøyskolen BI.

Gjensidige Pensjon og Sparing, som gikk inn i markedet ved årsskiftet 2006, oppnår allerede nå en god plassering og viser hvor sterk merkevaren Gjensidige er i markedet.

5000 kunder i Gjensidige Bank.
Gjensidige bank ble lansert i markedet i januar. Banken har fått svært god mottakelse i markedet med sine konkurransedyktige betingelser, og har nå passert 5000 kunder.     

Kontakt:
Konserndirektør Jørgen Ringdal. Tlf: 90186261
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen, Tlf: 95233382

Fra 1. januar 2007 rapportere Gjensidige konsernregnskapet etter internasjonale regnskapstandarder(IFRS). Resultater, nøkkeltall og sammenligningstall bygger derfor på IFRS. For nærmere beskrivelse av effektene ved overgang til IFRS vises det til eget Transition Document, tilgjengelig på gjensidige.no

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner