Tredje kvartal 2013 : Solid premievekst og godt resultat

Gjensidige Forsikring ASA fikk et resultat før skatt på 1.673,3 millioner kroner (1.606,9) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 852,5 millioner kroner (780,3) og det var solid vekst i samtlige segmenter. Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 1,5 prosent (1,5), tilsvarende 825,7 millioner kroner (828,7). Resultat etter skatt ble 1.328,2 millioner kroner (1.232,5), tilsvarende 2,66 kroner per aksje (2,50). Økningen i forsikringsresultatet skyldtes i hovedsak et lavere innslag av storskader i forhold til samme periode i fjor. Gjensidige presenterer i dag også ny kapitalstrategi og oppdaterte finansielle mål (se egen børsmelding).

Styret i Gjensidige foreslår å dele ut overskuddskapital på 3,0 milliarder kroner, tilsvarende 6,00 kroner per aksje, i ekstraordinært utbytte i mai 2014. Gjensidigestiftelsen, som er Gjensidiges største eier, har gitt sin støtte til forslaget og samtidig kommunisert at ekstraordinære utbytter fra Gjensidige vil forvaltes blant annet med sikte på å understøtte kundeutbyttemodellen og bidra til økt stabilitet i fremtidige kundeutbytter.

- Jeg er glad for at vi kan legge frem nok et godt kvartalsresultat, preget av effektiv drift og premievekst både i Norge og internasjonalt, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

- Samtidig presenterer vi en ny og balansert kapitalstrategi og oppdaterte finansielle mål. Dette kombinert med forslaget om utbetaling av overskuddskapital vil komme både eiere og kunder til gode, sier Baastad.

Hittil i år
Konsernet fikk et resultat før skatt på 3.291,0 millioner kroner (4.252,3) hittil i år. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1.643,9 millioner kroner (2.005,1). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 2,8 prosent (4,0), tilsvarende 1.603,2 millioner kroner (2.232,0). Resultat etter skatt ble 2.536,1 millioner kroner (3.273,1), tilsvarende 5,07 kroner per aksje (6,50).

Tilfredsstillende underliggende lønnsomhet i porteføljen bidro til et godt forsikringsresultat per tredje kvartal. Resultatnedgangen fra tilsvarende periode i fjor skyldtes i hovedsak en mer normal frekvensskadeutvikling. Premieinntektene i samtlige segmenter utviklet seg positivt i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode i fjor:

 • Privat økte med 3,7 prosent hovedsakelig som følge av premiepåslag.
 • Næringsliv økte med 2,5 prosent som følge av vekst i den norske og den svenske porteføljen.
 • Norden økte med 9,7 prosent (7,3 prosent i lokal valuta), primært som følge av tilgang på nye næringslivskunder.
 • Baltikum hadde en premievekst på 15,7 prosent (13,6 prosent i lokal valuta) som følge av bedre utvikling i det baltiske forsikringsmarkedet.

Banken viste god resultatutvikling hittil i år, drevet av volumvekst, lavere nedskrivninger og effektiv drift. Også Pensjon og sparing viste positiv resultatutvikling i perioden.

Investeringsporteføljen ga et svakere resultat enn i samme periode i fjor, hovedsakelig som følge av den regnskapsmessige nedskrivningen av investeringen i Storebrand på 611,0 millioner kroner i første kvartal.

Hovedpunkter tredje kvartal 2013 (tredje kvartal 2012):

 • Resultat før skatt: 1.673,3 millioner kroner (1.606,9)
 • Resultat per aksje: 2,66 (2,50)
 • Premieinntekter: 4.866,9 millioner kroner (4.571,7)
 • Forsikringsresultat: 852,5 millioner kroner (780,3)
 • Combined ratio: 82,5 (82,9)
 • Kostnadsandel: 14,8 (14,8)
 • Finansresultat: 825,7 millioner kroner (828,7)

Hovedpunkter hittil i år (hittil i år 2012)

 • Resultat før skatt:3.291,0 millioner kroner (4.252,3)
 • Resultat per aksje: 5,07 (6,50)
 • Premieinntekter:13.970,6 millioner kroner (13.379,1)
 • Forsikringsresultat: 1.643,9 millioner kroner (2.005,1)
 • Combined ratio: 88,2 (85,0)
 • Kostnadsandel:15,3 (15,3)
 • Finansresultat:1.603,2 millioner kroner (2.232,0)

Se egen børsmelding publisert i dag vedørende ny kapitalstrategi og oppdaterte finansielle mål.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Analytikere og investorer:
Direktør investorkontakt Janne Flessum, Tel: 47 915 14 739
Investorkontakt Linn Soltvedt, Tel: 47 411 10 555
Investorkontakt Anette Bolstad, Tel: 47 416 77 722

Presse:
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen, Tel: 47 952 33 382