Tredje kvartal og hittil i år 2012: Sterkt resultat

Konsernet fikk et resultat før skatt på 1.606,9 millioner kroner (773,1) i tredje kvartal. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved underwriting-resultatet, ble 780,3 millioner kroner (570,2). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 1,5 prosent (0,4), tilsvarende 828,7 millioner kroner (230,1).

Den positive utviklingen i underwriting-resultatet sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, skyldtes hovedsakelig lavere erstatningskostnader.

-Virksomheten utviklet seg positivt i kvartalet, og vi ser løpende effekter av tiltak for å bevare kunder og videreutvikle forretningen vår både i privat- og næringslivsmarkedet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

-Det arbeides for fullt med konsernprogrammer for optimal risikoprising, forenkling og utvikling av selvbetjeningsløsninger. Sammen med lansering av ny visuell profil for merkevaren Gjensidige skal initiativene bidra til lønnsom vekst og posisjonering av Gjensidige som det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden, sier Baastad.

Ny merkevareplattform og visuell profil presenteres sammen med konsernprogrammet for forenkling og automatisering i forbindelse med kvartalspresentasjonen i dag, og implementering av ny profil begynner i desember.

Hittil i år fikk konsernet et resultat før skatt på 4.252,3 millioner kroner (2.833,1). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved underwriting-resultatet, ble 2.005,1 millioner kroner (1.235,0). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 4,0 prosent (3,1), tilsvarende 2.232,0 millioner kroner (1.648,6). Resultatforbedringen skyldtes vesentlig bedre utvikling for skadeforsikringsvirksomheten, både i Norge og Norden, kombinert med høyere finansavkastning.

Tredje kvartal 2012 (tredje kvartal 2011):

 • Resultat før skatt: 1.606,9 millioner kroner (773,1)
 • Premieinntekter skadeforsikring: 4.571,7, millioner kroner (4.537,8)
 • Underwriting-resultat: 780,3 millioner kroner (570,2)
 • Combined ratio: 82,9 (87,4)
 • Kostnadsandel: 14,8 (15,2)
 • Finansavkastning: 828,7 millioner kroner (230,1)

Hovedpunkter hittil i år 2012 (hittil i år 2011):

 • Resultat før skatt: 4.252,3 millioner kroner (2.833,1)
 • Premieinntekter skadeforsikring: 13.379,1 millioner kroner (13.176,5)
 • Underwriting-resultat: 2.005,1 millioner kroner (1.235,0)
 • Combined ratio: 85,0 (90,6)
 • Kostnadsandel: 15,3 (16,3)
 • Finansavkastning: 2.232,0 millioner kroner (1.648,6)

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Linn Therese Soltvedt, Tlf: 47 411 10 555

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet har vært notert ved Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.100 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 19,4 milliarder kroner i 2011, mens forvaltningskapitalen utgjorde 88,5 milliarder kroner.