GNB Sonnenschein Lithium-batteri består krevende utholdenhetstest

Report this content

Büdingen, Tyskland: GNB Industrial Power, en divisjon av Exide Technologies som er en ledende global leverandør av energilagringsløsninger, kunngjør at selskapets Sonnenschein Lithium-batteri har bestått en serie krevende utholdenhetstester ved et stort europeisk distribusjonssenter. Testene viste at ett eneste litium-ion-batteri kan drifte en gaffeltruck døgnet rundt med bare korte ladeøkter i de ansattes pauser. Dette er spesielt nyttig for virksomheter som kjører tre skift i døgnet, noe som vanligvis krever at man bytter batteri. 

 

Utholdenhetstestene ble gjennomført på et stort distribusjonssenter tilhørende en ledende europeisk snacksprodusent. De ble organisert av GNB, en divisjon av Exide Technologies, og Magaziner Lager- und Fördertechnik, en tysk produsent av spesialbygde gaffeltrucker for smalgangslagre. De to selskapene har samarbeidet tett i flere tiår og jobber nå med å kartlegge hvordan litium-ion-teknologien kan komme til nytte for Magaziners kunder.

Litium-ion blir stadig mer utbredt innen nær sagt alle segmenter av batterimarkedet. Teknologien gir eksepsjonelle fordeler som større brukskapasitet, størrelse- og vektforbedringer, raskere lading og mindre vedlikehold. GNB er en ledende ekspert på litium-ion til gaffeltrucker. GNB har levert litium-ion-batterier til 100 applikasjoner i Europa og tilbyr sine kunder kompetansen og veiledningen de trenger for å få fullt utbytte av teknologien.

GNB har et utmerket omdømme på gaffeltruck-markedet og er kjent for å hjelpe sine kunder med å kutte kostnader og oppnå en best mulig TCO. Selskapet har produkter som er spesielt utviklet for bestemte bruksscenarioer. For noen virksomheter kan det beste valget være Sonnenschein Lithium, mens det for andre kan være GNBs høytytende blysyrebatterier, f.eks. TENSOR og TENSOR xGEL. GNB setter seg inn i den enkelte kundens virksomhet og drift. Det gjør selskapet i stand til å tilby en mest mulig kostnadseffektiv løsning basert på kundens behov.

 

 

Fordelene ved litium-ion-teknologien

Litium-ion byr på flere fortrinn som gjør teknologien til det rette valget på stadig flere bruksområder. Litium-ion-batterier er mer energieffektive enn tradisjonelle blysyrebatterier. I tillegg lades de opp åtte ganger raskere. Det betyr at ett enkelt batteri kan brukes døgnet rundt. Alt som behøves er korte ladeøkter på 15 og 30 minutter mens de ansatte har pause.

Litium-ion-batterier er dyrere i anskaffelse enn tradisjonelle batterier, men reduserer ofte driftskostnadene til de aktuelle virksomhetene. De er spesielt godt egnet for døgnkontinuerlige operasjoner, hvor det ellers er nødvendig med 2–3 batteribytter per truck per døgn. Med ett batteri per gaffeltruck kan du effektivisere driften og redusere de totale eierkostnadene.

Så snart du har gått over til litium-ion-batterier, trenger du ikke lenger laderom. Dermed frigjøres det plass som i stedet kan brukes til lagring. En annen fordel er at litium-ion-batterier ikke krever vedlikehold eller etterfylling av vann. Det gir betydelig lavere strømregninger enn for blysyrebatterier.

Valg av teknologi

Utholdenhetstestene ble utført med GNBs Sonnenschein Lithium-batteri. Dette batteriet har lang levetid på opptil 4000 syklinger, et innebygd Battery Management System (BMS) og det er optimert for pauselading. Batteriet krever lite vedlikehold, og det lades svært fort. Energitettheten økes med 30 %. Batteriet er konstruert for å gi reduserte driftskostnader i hele batteriets levetid. Resultatet er imponerende lave eierkostnader.

GNB-laderen 2100 HP Lithium 78 V 200 A ble benyttet. Den gir full lading i løpet av 2 timer. Laderen muliggjør uavbrutt 2- eller 3-skiftsdrift med pauselading, og den er konstruert for å sikre full utnyttelsesgrad av GNB Sonnenschein Lithium-batteriet.

 

Resultatene av utholdenhetstesten

Sonnenschein Lithium taklet en lang rekke utfordrende forhold. Utholdenhetstesten dokumenterte at gaffeltrucken kunne brukes i tre påfølgende skift over en 24-timersperiode med ett og samme batteri. Lading foregikk mens gaffeltrucken ikke var i bruk eller sjåføren tok en pause. Det ga optimal kjøretid. Batteriet kunne brukes med bare ni ladeøkter: seks à 15 minutter og tre à 30 minutter. Grafen nedenfor illustrerer treskiftsdrift.

2-skiftsdrift ble også testet, og Sonnenschein Lithium taklet også dette scenarioet på utmerket vis. Her var gaffeltrucken i drift fra klokken 06.00 til 22.00. Batteriet ble ladet om natten og også to ganger à 30 minutter i løpet av dagen. Grafen nedenfor illustrerer 2-skiftsdrift.

Batteriet taklet drift med både to skift og tre skift. Avhengig av virksomhetens behov er det lett å tilføye nok en pauseladesyklus i morgenpausen eller i forbindelse med annen dødtid.

Laderen bør plasseres ved siden av gaffeltruckparkeringen, slik at det ikke går bort tid på å frakte batteriet til og fra en sentral ladeenhet. Dette gjør at en virksomhet kan kvitte seg med laderom og heller bruke den frigjorte plassen til lagring. Og for nye distribusjonssentre innebærer litium-ion at du slipper investeringer tilknyttet innredning av laderom.

I framtiden kan lading av gaffeltrucker skje på samme måte som for robottraller (AGV), med en automatisk ladestasjon og ladekontakter. En slik løsning må hensyntas allerede på planleggingsstadiet for anlegget og innebærer et samarbeid mellom representanter fra både sluttkunden, gaffeltruckprodusenten og batteri- og laderprodusenten.

GNBs markedsledende serie med gaffeltruckbatterier er optimalisert for å redusere den totale eierkostnaden. Hvert batteri er konstruert for spesifikke bruksområder, og GNB hjelper sine kunder med å velge riktig batteri ut fra behov. GNB tror på å levere komplette løsninger til sine kunder, og selskapet bistår med kunnskap og veiledning som sikrer kundene maksimalt utbytte av teknologien. GNBs sortiment av ladere og tilbehør bidrar dessuten til å optimalisere batterienes ytelse og levetid.  

Varemerke
GNB, TENSOR og Sonnenschein er registrerte varemerker for Exide Technologies.

Om Exide Technologies
Exide Technologies (http://www.exide.com) er en global leverandør av energilagringsløsninger – batterier og tilhørende utstyr og tjenester til transport- og industrimarkedene. Exide har 127 års bransjeerfaring og virksomhet i over 80 land, og selskapet produserer og gjenvinner en lang rekke produkter som bidrar til å drive kundenes virksomheter framover.

Exide Transportation produserer og markedsfører start-, deep-cycle- og mikrohybrid-batterier for kjøretøyapplikasjoner, lette og tunge lastebilapplikasjoner, jordbruks- og motorsportapplikasjoner, marine og militære applikasjoner, andre spesialapplikasjoner samt systemer for feilsøking og lading av batterier. 

Exide forsyner Industrial Power-markedene med egenproduserte, effektive GNB® energilagringssystemer beregnet på Motive Power- og Network Power-kunder. Motive Power omfatter materialhåndtering (energi til stabletrucker, flyplasskjøretøy og AGV-er), rengjøringsmaskiner, jernbaneutstyr, militære kjøretøy og gruvekjøretøy samt andre kommersielle, strømdrevne kjøretøy. Network Power omfatter nødstrømsforsyning til kraftverk, telekommunikasjonssystemer, alarm-/sikkerhetssystemer, systemer for fornybar energi, jernbanesystemer, systemer for avbruddsfri strømforsyning (UPS) og utstyr til forsvarsindustrien.

Exide Technologies driver verden framover. Exides historikk, størrelse og oppstartsmentalitet gjør selskapet til det rette valget for kunder som ønsker seg noe mer enn en tradisjonell batteriprodusent.

 

Kontakt
Marleen Boucoiran
Marketing Manager Europe
Exide Technologies
Tlf.: +33 (0)141 21 24 67
E-post: marleen.boucoiran@eu.exide.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker