Ad børsmelding 25. september vedrørende intensjonsavtale for mulig salg av GIAB til Bravida

Goodtech og Bravida Holding AB (Bravida) har tentativt avtalt en selskapsverdi (Enterprise Value) for Goodtech Interessenter AB (GIAB) på NOK 417,5 millioner. 

Goodtech og Bravida Holding AB (Bravida) har tentativt avtalt en selskapsverdi (Enterprise Value) for Goodtech Interessenter AB (GIAB) på NOK 417,5 millioner.

Goodtech ønsker å informere markedet om at denne selskapsverdien er basert på en rekke forutsetninger som ikke har blitt bekreftet på nåværende tidspunkt. Kjøpsprisen vil være gjenstand for forhandlinger og justeringer blant annet for faktisk nettogjeld som overtas i transaksjonen. Endelig pris i en eventuell avtale om gjennomføring kan bli en annen og også gjenstand for ytterligere justeringer fram mot gjennomføring.

En gjennomføring av transaksjonen er betinget av flere forhold, blant annet positivt utfall av due dilligence, enighet om endelig kjøp / salgsavtale og godkjennelse fra generalforsamling i Goodtech som er forventet avholdt i november 2013. Det kan ikke garanteres at det vil iverksettes eller gjennomføres en transaksjon i tilknytning til ovennevnte.

Goodtech vil avvente videre utvikling og klargjøring før ytterligere informasjon vil bli annonsert.

For mer informasjon, kontakt:

Styrets leder, Stig Grimsgaard Andersen, mob. tlf. 905 89 474