Årsregnskap vedtatt av styret. Forslag om utbytte

Styret i Goodtech ASA vedtok 20. mars 2013 endelig årsregnskap for 2013.

Konsernets årsresultat ble NOK 41,5 millioner (kr 1,28 pr aksje) og resultat før skatt NOK 54,6 millioner. Dette er sammenfallende med det foreløpige årsresultatet som ble offentliggjort 26. februar 2014.  Styret ønsker å videreføre en aktiv utbyttepolicy fra selskapet, og har  en målsetning om at årlig utbytte skal utgjøre minimum 50 % av resultat pr aksje.   Med utgangspunkt i dette, og basert på gjeldende strategisk plan med tydelige ambisjoner om videreutvikling og vekst i hele konsernet, foreslår styret et utbytte for 2013 på kr 0,65 pr aksje.  

En fullstendig årsrapport vil bli publisert på selskapets nettsider (www.goodtech.no) i forbindelse med distribusjon av innkalling til ordinær generalforsamling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2,2 milliarder og har ca. 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.