Endring i styret i Goodtech ASA

Som følge av at Göran Rönnbäck slutter i Goodtech fratrer han også vervet som ansattevalgt styremedlem i Goodtech ASA.

For ytterligere informasjon kontakt:

Stig Grimsgaard Andersen, Styreleder i Goodtech ASA, tlf +47 90 58 94 74