Flagging av fullmakter

Veroslav Sedlak, styremedlem i Goodtech ASA, har mottatt fullmakter for i alt 625.577 stemmeberettigede aksjer i forbindelse med ordinær generalforsamling i Goodtech ASA 25. april 2014. Fullmaktene er gyldige for den ordinære generalforsamlingen i Goodtech ASA 25. april 2014.

Sammen med Sedlak Holding AS’ 1.547.725 aksjer tilsvarer dette 6,68% av stemmeberettigede aksjer.

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.