Flagging av fullmakter

Stig Grimsgaard Andersen, styreleder i Goodtech ASA, har mottatt fullmakter for i alt 2.307.069 stemmeberettigede aksjer i forbindelse med ordinær generalforsamling i Goodtech ASA 25. april 2014. Dette tilsvarer 7,09 % av stemmeberettigede aksjer. 

Vidar Låte, konsernsjef i Goodtech ASA, har mottatt fullmakter for i alt 380.224 stemmeberettigede aksjer i forbindelse med ordinær generalforsamling i Goodtech ASA 25. april 2014. Sammen med EIO AS’ 1.520.641 aksjer tilsvarer dette 5,85 % av stemmeberettigede aksjer.  

Fullmaktene er gyldige for den ordinære generalforsamlingen i Goodtech ASA 25. april 2014.

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.