Fortsatt stabil vekst med god ordrereserve, men svak EBITDA i 2. kvartal

Omsetningen økte med 2,5 % i 2. kvartal og 2,3 % i 1. halvår sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 

«Det er gledelig å se at konsernet har vunnet flere betydelige kontrakter både i 2. kvartal og etter kvartalets utløp, innen både jernbane, gruveindustri og energi.  Dette skal bidra til å generere positive bidrag fremover innen våre satsningsområder « sier konsernsjef Vidar Låte.  

Svak EBITDA i 2. kvartal  medfører at EBITDA for 1. halvår også er noe svakere enn i tilsvarende periode i fjor. 

«Det arbeides videre med resultatforbedring i konsernet med fokus på prosjektgjennomføring, marginforbedring og kostnadsreduksjoner» fortsetter Låte.

Styret og ledelsen ser Goodtechs fremtidsutsikter som gode i et marked med økende aktivitet, og den strategiske posisjonen som Goodtech har etablert som meget bra.

Nøkkeltall (NOK 1.000) 1. halvår 12 1. halvår 11 2. kvartal 12 2. kvartal 11
Driftsinntekter 1 029 105 1 005 501 547 955 534 688
EBITDA 22 314 24 192 7 102 17 064
EBITDA margin % 2,2 % 2,4 % 1,3 % 3,2 %
Resultat før skatt 9 886 -2 936 1 537 4 814
Ordrereserve 1 056 675 1 097 302 1 056 675 1 097 302
Antall ansatte 1 437 1 378 1 437 1 378

Delårsrapport for 2. kvartal samt presentasjon er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.