Fortum velger Goodtech til ombygging av fordelingsstasjon i Älvsjö, Stockholm

Report this content

Fortum Distribution har gitt Goodtech ansvaret for å fornye og bygge om Älvsjö fordelingsstasjon i Stockholm. Ordreverdien er i overkant av SEK 25 millioner.

Arbeidet består i hovedsak av utskiftning av den gamle 11kV fordelingstavlen, nytt kontrollutstyr til stasjonen og renovering og reparasjon av stasjonsbygget. Prosjektet er et resultat av Goodtechs strategiske satsning på kraft, og blir et viktig oppdrag for kraftorganisasjonen i Goodtech divisjon Sverige syd.

- Samtlige arbeider, inklusive kabelarbeidene, utføres mens stasjonen er i drift. Dette stiller høye krav til kunnskap og erfaring, forteller Magnus Falkman, divisjonssjef i Goodtech. Jeg er stolt over at Fortum velger oss som leverandør - det beviser at vi i Goodtech har denne kompetansen.

Hele den svenske energibransjen står overfor betydelige investeringer, og dermed et stort rekrutteringsbehov i de kommende årene. Goodtech har et stort antall kompetente medarbeidere innen kraftsektoren, men den strategiske satsningen øker behovet. Selskapet ønsker derfor mer kompetanse velkommen.

Fordelingsstasjonen i Älvsjö forsyner ca. 25.000 abonnenter i Älvsjö/Öby. Funksjon og tilgjengelighet er derfor viktig for å opprettholde strømforsyningen i området.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Magnus Falkman, Divisjonssjef Sverige Syd, tlf. +46 70 675 81 00, E-post: Magnus.falkman@goodtech.se

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2,4 milliarder og har ca. 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags: