God start på året for Goodtech

Goodtech har god fart inn i 2013, med betydelig vekst i omsetning og EBITDA. Omsetningen i 1. kvartal ble MNOK 575,6 mot MNOK 478,9 i samme kvartal i fjor, en økning på 20,2 %.  EBITDA økte med 45,7 % til MNOK 22,0 i 1. kvartal mot MNOK 15,1 i samme kvartal i fjor.  Resultat før skatt ble MNOK 15,4 i 1. kvartal mot MNOK 8,2 i tilsvarende kvartal i fjor.  Ordrereserven er på MNOK 1 252 ved utgangen av 1. kvartal, mot MNOK 969 på samme tidspunkt i fjor.

–Vi har hatt høy aktivitet og god inntjening innen de fleste forretningsområder også i 1. kvartal.  Det er gledelig å se at den gode utviklingen fra i fjor fortsetter i 1. kvartal 2013.  Dette bekrefter at de integrerings- og forbedringstiltak som er gjennomført i løpet av de to siste år gir resultater. Goodtech vil bygge videre på eksisterende langsiktige kundeforhold, som utgjør en betydelig andel av vår omsetning. Samtidig har Goodtech etablert planer for videre vekst, og initierte i 2012 det strategiske programmet «The Goodtech way». Dette danner grunnlaget for hvordan vi vil videreutvikle vår posisjon i markedet, sier Vidar Låte, konsernsjef i Goodtech.   

–Goodtech har vunnet flere betydelige kontrakter også i 1. kvartal og ordrereserven er nå på rekordhøyt nivå. Markedet oppleves som positivt, og med den strategiske posisjonen som Goodtech har etablert, vurderes fremtidsutsiktene for Goodtech som gode, fortsetter Låte.  

Delårsrapport for 1. kvartal samt presentasjon er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech ASA, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2,2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags: