Goodtech:  Resultat for 1. kvartal 2014

Driftsinntektene i  1. kvartal ble NOK 558,4 mill. mot NOK 575,6 mill. i samme kvartal i fjor. 

EBITDA for 1. kvartal ble NOK 8,2 mill. (1,5% margin) sammenlignet med NOK 22,0 mill. (3,8% margin) i samme periode i fjor.

Forbigående noe svakere markedsforhold og lavere aktivitet i perioden gir noe lavere omsetning og svakere resultat i 1. kvartal.

Positiv utvikling i Solutions som følge av gjennomført tiltaksplan.

Fortsatt kapitalbinding i enkelte større prosjekter gjør at kontantstrøm fra driften er NOK -2,8 mill. i 1. kvartal. 

Prospektmengden er god og forventes å gi effekt fremover.  

Arbeidet med driftsforbedringer og videre utvikling av konsernet i henhold til gjeldende strategisk plan om verdiutvikling og vekst fortsetter, herunder standardisering av produkter og løsninger.

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 samt presentasjon er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2,4 milliarder og har ca. 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags: