Goodtech:  Resultat for 4. kvartal 2013

Goodtech økte omsetningen med 0,3 % i 4. kvartal og 11,7 % i 2013 sammenlignet med fjoråret.

Positiv kontantstrøm fra drift med MNOK 38,2 i Q4. Kapitalbinding i enkelte større prosjekter gjør imidlertid at kontantstrøm fra driften for 2013 er MNOK – 8,7.

EBITDA margin for konsernet er svak i Q4 som følge av noe lavere aktivitet og svak utvikling i enkelte prosjekter. EBITDA margin for 2013 er på nivå med fjoråret. 

Trenden i marginbildet er fortsatt positiv. Økte marginer innenfor forretningsområdene Projects & Services og Infra sammenlignet med fjoråret.  Det forventes at gjennomførte tiltak i Solutions skal gi positiv resultatutvikling fremover.

Ordrereserven er på et stabilt høyt nivå, og Goodtech har vunnet ytterligere kontrakter etter kvartalsslutt. 

Arbeidet med resultatforbedring og videre utvikling av konsernet i henhold til gjeldende strategisk plan om verdiutvikling og vekst fortsetter, herunder standardisering av produkter og løsninger.

Delårsrapport for 4. kvartal 2013 samt presentasjon er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2,2 milliarder og har ca. 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags: