Goodtech ASA - Årsregnskap vedtatt av styret

Styret i Goodtech ASA vedtok 21. mars 2013 endelig årsregnskap for 2012.

Konsernets årsresultat ble NOK 54,5 millioner og resultat før skatt NOK 51,2 millioner. Styret foreslår et utbytte på kr 1,50 pr aksje. Dette er sammenfallende med det foreløpige årsresultatet som ble offentliggjort 27. februar 2013.

En fullstendig årsrapport vil bli publisert på selskapets nettsider (www.goodtech.no) i forbindelse med distribusjon av innkalling til ordinær generalforsamling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Tags: