Goodtech ASA - avholdt ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ble avholdt i dag, 25.april 2014, fra kl 10:00.

Det ble vedtatt utbetaling av utbytte på NOK 0,65 per aksje til aksjeeiere per 25. april 2014.

Selskapets aksjer vil bli notert på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 28. april 2014. Utbetaling av utbytte vil skje i begynnelsen av juli 2014.

Generalforsamlingsprotokollen er vedlagt denne meldingen.

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.