Goodtech ASA: Kapitalforhøyelse, ex spleis og ny pålydende 7. mai 2012

Det vises til melding fra selskapet om avholdt ordinær generalforsamling 25. april 2012.

Ny aksjekapital i selskapet er nå registrert i Foretaksregisteret. Samtidig med kapitalforhøyelsen er også registrert spleis av selskapets aksjer i forholdet 10:1. 10 gamle aksjer gir 1 ny aksje. Ny pålydende verdi per aksje er NOK 2,00.

Selskapets nye aksjekapital er NOK 65 057 810 fordelt på 32 528 905 aksjer.

Aksjene i Goodtech ASA noteres ex spleis fra og med 7. mai 2012.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.