Goodtech ASA har vedtatt å iverksette tilbakekjøp av inntil 100.000 aksjer

I henhold til styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer, som vedtatt på generalforsamling 25. april 2012, har styret i Goodtech ASA ("Selskapet") besluttet å iverksette tilbakekjøp av inntil 100.000 av Selskapets egne aksjer.

Tilbakekjøpet vil gjøres over Oslo Børs, iverksettes fra og med i dag og vil vare frem til og med 7. september 2012. Formålet med tilbakekjøpet er å erverve aksjer i Selskapet som skal benyttes til gjennomføring av insentiv ordning til ansatte i Goodtech-konsernet i form av et aksjespareprogram. I tillegg vil ervervede aksjer kunne brukes til fremtidige kapitalnedsettelser.

I henhold til styrefullmakt til erverv av egne aksjer gitt av Goodtechs ordinære generalforsamling, er den høyeste pris som kan betales ved erverv av egne aksjer NOK 80 per aksje. Prisen skal likevel ikke overstige prisen ved siste uavhengige handel eller siste uavhengige kjøpsordre på Oslo Børs.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags: