Goodtech deltar i utbygging av Måby transformatorstasjon

Vattenfall Eldistribution i Sundbyberg har valgt Goodtech Projects & Services som partner i forbindelse med utbygging og modernisering av Måby transformatorstasjon utenfor Stockholm. 

Oppdraget er en totalentreprise og omfatter utbygging av den eksisterende 82kV fordelingstavlen og utskifting av deler av kontrollutstyret. Utbyggingen gjøres for å kunne koble til Fortum Värmes nye kraftvarmeverk i Brista. 

-  Gjennom økte ressurser de senere årene innen kraftområdet i Sør-Sverige, har vi nå gode forutsetninger for å gjennomføre slike totalentrepriser, sier Kjell Jacobsson, enhetssjef  Goodtech, Kraft Syd. Vi kan utføre prosjektering, konstruksjon, idriftssettelse og montasje med eget personell, noe som gjør det mulig å gjennomføre prosjekter med knappe tidsrammer og høy kvalitet. Dette er en styrke som kommer til å gjøre oss enda mer konkurransedyktige i fremtiden, fortsetter Jacobsson.

Arbeidet starter omgående og skal være ferdig i november 2012.

Kjell Jacobsson, Enhetschef  Goodtech Kraft Syd, tel. + 46 31 67 27 00, e-post: kjell.jacobsson@goodtech.se

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.