Goodtech fortsetter den gode utviklingen, med betydelig vekst i omsetning og EBITDA

Report this content

  • Omsetningen økte med 18,6 % i 2. kvartal og 19,3 % hittil i år sammenlignet med fjoråret.
  • EBITDA er mer enn tredoblet til MNOK 25,8 i 2. kvartal mot MNOK 7,0 i 2. kvartal i fjor.  I 1. halvår er EBITDA mer enn doblet til MNOK 47,8 mot MNOK 22,1 i første halvår i fjor.
  • Resultat før skatt utgjør MNOK 18,9 i 2. kvartal mot MNOK 1,4 i 2. kvartal i fjor.  Resultat før skatt for første halvår er MNOK 34,3 mot MNOK 9,7 for 1. halvår i fjor.
  • Goodtech har vunnet betydelige kontrakter også i 2. kvartal, og ordrereserven er rekordhøy ved utgangen av 1. halvår. 
  • Vedtatt utbytte for 2012 på NOK 1,5 per aksje til sammen MNOK 48,6 er utbetalt i begynnelsen av mai.

Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013 samt presentasjon er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags: