Goodtech har på nytt blitt valgt som leverandør til Mjölby Kommune

Det vises til børsmelding 28.06.11 vedrørende tilbakekallelse av kontrakt for leveranse av biogassanlegg til Mjölby kommune i Sverige.  Som informert om i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2011 ble tildelingen overklaget i henhold til svensk lov om offentlig anskaffelser. Overklagingen fikk medhold i forvaltningsretten i Lindköping.  Dette innebar for Goodtechs del at tildelingen ble annullert og prosjektet lyst ut på nytt høsten 2011.

Goodtech Environment AB på Åland har på nytt blitt valgt som leverandør og kontrakt vil bli signert med Mjölby kommune for leveranse av et anlegg som skal produsere biogass av slam fra kommunens renseanlegg.  

Leveransen gjelder prosjektering og leveranse av råtne- og gassystem samt modifisering av eksisterende anlegg for biogassproduksjon. Biogassen vil kunne brukes som drivstoff til biler eller til produksjon av elektrisitet.

Kontrakten er en totalentreprise som omfatter prosess- og maskinutstyr, bygg samt elektro- og styringssystem. Produksjonen av biogass er beregnet å starte høsten 2012.

Kontraktens verdi er på SEK 33,3 millioner.

Klagefrist i henhold til svensk lov om offentlige anskaffelser er utløpt den 03.10.11.

Kontrakten er en viktig bekreftelse på Goodtechs kompetanse innen biogass og kommer som en følge av økt satsing innen området fornybar energi.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf 47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.