Goodtech har vunnet BESTM-kontrakt for opprustning av Gøteborg Sentral

Forretningsområdet Infra i Goodtech har blitt tildelt BESTM-kontrakten Gøteborg Central, for utskifting og oppgradering av apparatanlegg. 

Dette inkluderer etappene Olskroken, Västkustbanan og  Västra Stambanan. Gøteborg Sentral har ett av verdens største apparatanlegg innen i denne kategorien. Det nye apparatanlegget kommer til å kunne håndtere 1500 veksler og signaler.

Anlegget oppgraderes for å møte de kommende årenes økende togtrafikk.

BESTM-kontrakten omfatter signal, tele, elektroarbeider, kanalisasjon, kontaktledning, sporarbeider, teknikkhus og tilhørende gravearbeider.

Kontrakten er 146 MSEK. Arbeidene startes omgående og skal i sin helhet være ferdigstilt i november 2015.

-          Vår samlede kompetanse innen jernbanetekniske systemer har dannet grunnlaget for att vi har kunnet vinne dette unike oppdraget. Dette styrker vår posisjon i forhold til videre opprustning av fremtidens infrastrukturer, sier Göran Jakobsson, ansvarlig for forretningsenheten Infrasystem i Goodtech.

Kontrakten er underlagt normal klagefrist i henhold til svensk lov om offentlige anskaffelser.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no
Göran Jakobsson, telefon +46 707130812, E-post: goran.jakobsson@goodtech.se
Anders Lundmark telefon +46 702383041, E-post: anders.lundmark@goodtech.se 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.