Goodtech med årsomsetning på 2 mrd NOK

Det er gledelig å se at Goodtech passerer en årsomsetning på NOK 2 mrd. for 2011. Jeg er også svært fornøyd med at likviditetssituasjonen i konsernet nå er bedret, med positiv kontantstrøm fra driften for andre kvartal på rad sier Konsernsjef Vidar Låte. 

Goodtech har vært gjennom et konsolideringsår etter sammenslåingen med E&I høsten 2010. Med det integreringsarbeidet som er gjort i løpet av året, herunder kostnadseffektiviseringsprogrammet CORE og de organisatoriske endringene som er gjennomført fra 1. januar 2012 står Goodtech godt rustet ved inngangen av 2012. Markedsforholdene for Goodtech er gode, men fremtidsutsiktene i industrien anses likevel noe mer usikre grunnet uroen i europeisk økonomi.  

Delårsrapport for 4. kvartal samt presentasjon er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no


Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Dokumenter og linker