Goodtech selger eierandel i selskapet Tunnelentreprenad AB og E&I International AB

Styret i Goodtech har i dag besluttet å selge sin 50 % eierandel i selskapet Tunnelentreprenad Svenska AB (TEAB) til selskapet El & Industrimontage Tannergård AB, eiet av tidligere styreleder Rolf Tannergård.

TEAB er eid sammen med Swarco Sverige AB og er ansvarlig for leveranse av Norra Länken prosjektet til det svenske Trafikverket.

I sammenheng med salget er det etablert en leveranseavtale mellom Goodtech og TEAB. Dette gir Goodtech en løpende aktivitet i Norra Länken prosjektet frem til 2015.

El och Industrimontage Tannergård AB betaler MSEK 20 for aksjene i TEAB.

Styret i Goodtech har også besluttet å selge datterselskapet E&I International AB med filial i Baku (EI) til El & Industrimontage Tannergård AB. EI har for tiden et konsulentoppdrag for de Azarbajanske myndigheter. Goodtech ser dette som et naturlig ledd i pågående struktureringsarbeider. Etter å ha vært gjennom en kraftig ekspansjonsfase med sammenslåingen med El & Industrimontage Svenska AB (nå Goodtech Projects & Services AB) i Sverige som den klart største aktiviteten, har selskapet nå nådd en størrelse hvor Goodtech virkelig har kommet i posisjon som en ledende aktør i Norden.

-        Når vi nå har nådd dette målet, så er tiden inne for å strukturere og optimalisere driften, sier konsernsjef Vidar Låte. At det er tidligere styreleder i Goodtech ASA, Rolf Tannergård som kjøper selskapene vil være med på å sikre at disse selskapene får en god basis for sin videre drift, samtidig som Goodtechs leveranser av ressurser til Norra Länken prosjektet vil gjennomføres som tidligere planlagt.

Oppgjør vil finne sted ved gjennomføring, som forventes skje innen 30. juni 2011.

For ytterligere informasjon, kontakt

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech ASA, tlf. +47 815 68 600
Rolf Tannergård, Eier El & Industrimontage Tannergård AB, tlf. +46 70 665 46 15

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har over 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.