Salg av egne aksjer til ansatte

Goodtech har gjennomført årets aksjespareprogram for ansatte i konsernet.  Gjennom aksjespareprogrammet gis konsernets ansatte mulighet til investering i selskapets aksjer, hvor ansatte tilbys å kjøpe aksjer i selskapet til en rabattert pris i forhold til markedspris.

Totalt har 168 av konsernets ansatte tegnet seg i aksjespareprogrammet, og Goodtech ASA har i dag solgt 98.112 aksjer til ansatte som deltar i programmet. Tildelingskursen er fastsatt basert på en gjennomsnittlig markedskurs siste 5 børsdager før tildelingsdato på kr 12,84 per aksje og en rabatt på 20%. 

Goodtechs beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 36.312 (0,11%).

Følgende primærinnsidere har i dag kjøpt aksjer i Goodtech ASA:  Se eget vedlegg.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Tags: