Småkraft fornyer samarbeidet med Goodtech

Goodtech Projects & Services har fått forlenget rammeavtale for levering av vern, kontroll- og apparatanlegg til Småkraft AS frem til juni 2015.

Goodtech Projects & Services AS inngikk 01.06.2011 en rammeavtale med Småkraft AS om levering av vern, kontroll- og apparatanlegg for en periode på 2 år med opsjon på ytterlige 2 pluss 2 år. Småkraft AS har nå forlenget denne rammeavtalen for en periode på 2 år, frem til juni 2015.

-          Småkraft stiller strenge krav til leverandører av kontrollanlegg, da dette er hjernen i kraftverket. Goodtech har imøtekommet alle kravene, sier Arne Namdal, utbyggingsdirektør i Småkraft.

Siden oppstarten av rammeavtalen har Goodtech vært involvert i 8 prosjekter (Skarelva, Muoidejohka, Langdalselva, Hommsåne, Tyttebærelva, Furugardane, Kaldsåni og Torvikelva), fordelt på fylkene Troms, Nordland, Sogn- og Fjordane, Hordaland og Agderfylkene. Prosjektene er i ulike faser - fra oppstart, prosjektering og montasje, til idriftsatt kraftverk. I tillegg er det per i dag levert avrop på 8 fremtidige prosjekter, og Småkraft ser for seg en økning i oppstart av nye prosjekter fremover.

Rammeavtalen med Småkraft AS inkluderer 24 kV bryteranlegg, vern, kontrollenhet/PLS, turbin- og spenningsregulator, kommunikasjonsutstyr, med mer. Utstyret bygges inn i et containerbasert hus som Goodtech kaller T-modul.

-          T-modulen, med kontrollskap og bryteranlegg, bygges og testes i vårt verksted på Os og plasseres i kraftverket i sammenheng med montasje av vegger og tak, forteller Christer Olerud, direktør for Power i Goodtech. På denne måten sikres god testing før forsendelse, samt god logistikk under bygging av kraftverket.

I tillegg utfører Goodtech høyspentmontasje, husinstallasjon, instrumentering både i kraftverk og på dam, samt testing og idriftsettelse av kraftverkene.

-          Vi har et meget godt og inspirerende samarbeid med Småkraft, og deres og våre egne underleverandører, avslutter Olerud.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Christer Olerud, direktør, Power Norge, Goodtech, tlf. +47 918 03 239, E-post: christer.olerud@goodtech.n
o

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker