Sterkt kvartal av Goodtech

Goodtech leverer en EBITDA margin på 5,2 % i 3. kvartal, sammenlignet med 4,5 % i tilsvarende kvartal i fjor. Omsetningen økte i 3. kvartal med 13,3 % i forhold til tilsvarende periode i 2011.  Resultat før skatt utgjør MNOK 20,2 i 3. kvartal og MNOK 30,1 hittil i år, mot henholdsvis MNOK 3,3 og MNOK 0,4 i tilsvarende perioder i fjor.

–Vi har hatt høy aktivitet og god inntjening innen de fleste virksomhetsområder i 3. kvartal. Det er gledelig å se at de integrerings- og forbedringstiltakene som har vært gjennomført i konsernet gjennom 2011 og 2012 nå begynner å gi resultater i form av økte marginer. Det arbeides målrettet videre med resultatforbedring i konsernet, sier Vidar Låte, konsernsjef i Goodtech.   

–Konsernet har vunnet flere betydelige kontrakter i 3. kvartal og ordrereserven opprettholdes på et stabilt høyt nivå. Det har vært et aktivt anbudsarbeid hittil i år som forventes å generere positive bidrag fremover. Markedet oppleves som positivt, og med den strategiske posisjonen som Goodtech har etablert, vurderes fremtidsutsiktene for Goodtech som gode, sier Låte.  

Nøkkeltall  (NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q3 12 Q3 11 2011
Driftsinntekter 1 572 692 1 485 334 543 587 479 833 2 020 939
Driftsresultat (EBITDA) 50 664 45 964 28 350 21 771 64 365
EBITDA margin % 3,2 % 3,1 % 5,2 % 4,5 % 3,2 %
Resultat før skatt 30 086 408 20 200 3 344 11 473
Ordrereserve 1 124 676 1 012 576 1 124 676 1 012 576 1 016 198
Antall ansatte 1 463 1 410 1 463 1 410 1 373

Goodtech er blitt en av de ledende kraft- og automatiseringsentreprenørene i Norden. Arbeidet med å styrke teknologi og prosjektkompetanse intensiveres, noe selskapet forventer å se gode resultater av i tiden fremover. Dette skal gi grunnlag for en mer aktiv og forutsigbar utbyttepolitikk fra selskapet fremover.

Delårsrapport for 3. kvartal samt presentasjon er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags: