Tilbakekjøp av egne aksjer

Goodtech ASA har den 27. august 2012 kjøpt 5.610 egne aksjer til kurs kr 13,39 per aksje.

Etter denne transaksjonen har Goodtech totalt 70.980 aksjer, tilsvarende 0,22 %.

Transaksjonen er gjennomført i henhold til fullmakt gitt på ordinær generalforsamling den 25. april 2012.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Tags: