Tilbakekjøp av egne aksjer

Goodtech ASA har den 5. september 2012 kjøpt 6.600 egne aksjer til kurs kr 13,20 per aksje.

Etter denne transaksjonen har Goodtech totalt 106.659 aksjer, tilsvarende 0,33 %.

Transaksjonen er gjennomført i henhold til fullmakt gitt på ordinær generalforsamling den 25. april 2012.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Tags: