Tilbakekjøp av egne aksjer

Goodtech ASA har den 6. mars 2013 kjøpt 80.000 egne aksjer til kurs kr 17,00 per aksje.

Etter denne transaksjonen har Goodtech totalt 115.144 aksjer, tilsvarende 0,35 %.

Transaksjonen er gjennomført i henhold til fullmakt gitt på ordinær generalforsamling den 25. april 2012.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.