Fordi vi ønsker og gjøre verden litt sikrere..

I de nordiske landene har trenden dessverre vist en økning i både antall terrorangrep og planleggingen av disse, heldigvis uten at vi har merket mye til dette ennå. Det faktum at de nordiske landene har gjennomgått en endring fra å være et støtteområde for terrorisme til å bli et mål for terrorangrep har ført til en markant endring av det totale trusselbildet 1,2. Myndigheter i de ulike landene har agert på dette i ulik grad. Statlige og militære installasjoner, ambassader, industri, kraftverk og andre potensielle mål blir sikret akkurat nå.

Perimeter Protection Group , en av Europas ledende leverandører av områdesikring, har notert en dramatisk økning i etterspørselen av godkjente og testede høysikkerhetsprodukter. De fleste av disse sikringstiltakene er ofte hemmelige og er sjelden eller aldri i media. Når vi arbeider med slike prosjekter hvor sikkerhet og funksjon er av en så viktig art, er det viktig at produktene som er installert oppfyller absolutt høyeste standard. Vi vet at utfordringene er  tilsvarende i de land vi operer i og gjennom samarbeid over landegrensene innenfor Perimeter Protection Group kan således tilby løsninger som imøteser disse kravene. Alle høysikkerhetsprodukter som tilbys av Perimeter Protection Group er produkter som er testet i virkelige tester og sertifiserte etter internasjonale standarder.

I løpet av det siste året har flere høyprofilerte installasjoner blitt gjort av PPG innenfor tidligere nevnte områder, pullerter, sperretrinn og porter.

For mer informasjon om produkt spekteret, vennligst besøk våre nettsider; www.perimeterprotection.net/products/highsecurity

Sources:
1  SUPO Annual Report 2011
2  SÄPO Annual Report 2011

Brynild Brynildsen

Sales Manager 
+4791146740 
brynild.brynildsen@perimeter.no 

Philip Zamore
Marketing Manager
+46 10 209 4801
philip.zamore@perimeter.se

Perimeter Protection Group's offer includes crash rated gates, wedge barriers, bollards, roadblockers, detection-fencing as well as boom barriers, turnstiles, sliding- and swing gates in aluminium and steel. Perimeter Protection Group is one of Europe’s leading suppliers of perimeter protection security solutions. Our target groups are embassies, military installations and other sites in need of security.

Tags:

Om oss

GPP Perimeter Protection as tilbyr blant annet kollisjonstestede porter , veisperrer , pullerter , gjerdealarm , samt bommer , rotasjonsporter , skyve og svingporter i både stål og aluminium.GPP Perimeter Protection AS, en del av Perimeter Protection Group , som er en av Europas ledende leverandører av område sikring .Vår målgruppe er ambassader , militære installasjoner og andre områder som krever høy sikkerhet.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker