Trenger informasjon om røyking og vekt

PRESSEMELDING Trenger informasjon om røyking og vekt En av fem jenter lar være å stumpe røyken fordi de er redde for å legge på seg. En av fem norske kvinnelige røykere stumper ikke røyken, fordi de er redde for å legge på seg, viser en undersøkelse foretatt på oppdrag fra Grete Roede AS (1). - Resultatene styrker vår mistanke om at frykt for vektøkning er en av de vanligste grunnene til at jenter ikke slutter å røyke, sier Jeanette Roede. Nå henvender Kreftforeningen og Grete Roede AS seg til helsepersonell i en ny informasjonskampanje om røyking og vekt. Undersøkelsen viser videre at blant de røykende kvinnene i aldersgruppen 30 - 39 år oppgir hele en av tre at redselen for å gå opp i vekt er en av grunn til at de fortsatt røyker. Deltakerne i et røykesluttprogram på Internett vurderte også vektøkning som det største hinderet for å slutte å røyke (2). – Å holde vekten er så viktig for mange, og kanskje særlig jenter, at dette kan være et stort hinder for å slutte å røyke. Selv om det åpenbart er mye mer skadelig å røyke enn å gå opp et noen kilo, sier Jeanette Roede. Røykfri og like lett Dette er bakgrunnen for at Grete Roede AS og Kreftforeningen har gått sammen om en informasjonskampanje om røyking og vekt. Plakat, brosjyrer og annet informasjonsmateriell om røykeslutt og vekt sendes i disse dager ut til alle landets legekontorer og helsestasjoner. - Vi ønsker å gjøre problemet røyking og vekt mer kjent blant helsepersonell. Vi vil også fortelle at det går an å slutte å røyke uten å legge på seg. I kampanjen gir vi gratis informasjon om røykeslutt, og informerer om ulike hjelpetiltak og røykesluttkurs fra oss, Kreftforeningen, Røyketelefonen og andre aktører, forteller Jeanette Roede. - Vi ser det er behov for informasjon om at det er mulig å slutte å røyke uten å gå opp i vekt, og håper denne kampanjen vil bidra til det, sier fungerende avdelingsdirektør Hege Wang i Sosial- og helsedirektoratet, avd. tobakk. Tidligere har Kreftforeningen laget brosjyren ”Stump røyken uten å legge på deg” i tilknytning til et røykesluttprosjekt for kvinner. Røykesluttkurs Grete Roede AS har utviklet sitt kombinerte røykeslutt/-slankekurs med faglige innspill fra Sosial- og helsedirektoratet. Bakgrunnen er nettopp at mange lar være å stumpe røyken fordi de frykter at vekten øker. Nå er det mulig å gå på kurs og bli kvitt både tobakken og ekstra kilo samtidig. - Svært mange eksrøykere opplever at vekten går opp etter at de sluttet. Maten smaker bedre, og mange spiser en del mer når de har stumpet røyken. Nikotin øker stoffskiftet noe, og til sammen blir det lett noen ekstra kilo, sier Jeanette Roede i Grete Roede AS. Grete Roede AS har lang erfaring med vektreduksjon, og har de siste 30 årene holdt slankekurs i hele Norge. For mer informasjon: Kontakt Jeanette Roede tlf 66 98 32 00 eller 412 23 906 Kilder: 1) Kvinner, røyking og vekt – en undersøkelse foretatt av NORSTAT på oppdrag fra Grete Roede AS desember 2005 2) Opptur – en evaluering av Prosjekt Røykfri bedrift, Universitetet i Bergen 2006. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no