100-årsmarkeringen for Edvard Griegs død

>> PRESSEMELDING 5.10.2006 100-årsmarkeringen for Edvard Griegs død En anledning til å vitalisere og aktualisere Grieg-arven ”Orpheus slog med toner rene sjel i vilddyr, ild af stene. Stene har vort Norden nok af; vilddyr har det òg en flok af. Spil, saa stenen spruder gnister, spil saa dyrehammen brister !” Henrik Ibsen i Edvard Griegs stambok, Roma 30.3. 1866 Griegåret 2007 skal virvle opp støvet, bryte grenser og vekke til live «vild-dyret» slik det opprinnelig inspirerte Edvard Grieg. Se www.grieg07.no Kontaktperson: Ragna Sofie Grung Moe Direktør Grieg07 grungmoe@grieg07.no tel. 952 77371 GRIEG 07 er et aksjeselskap, stiftet av Bergen kommune i mai 2006, som skal initiere, koordinere og gjennomføre en nasjonal og internasjonal markering av 100-års minnet for Edvard Griegs død. Hovedmålsettingen for organisasjonen er å sikre og fornye interessen for hans musikk. For vitalitet og fremdrift, inviteres unge musikere og kunstnere til å la seg inspirere av Griegs holdninger og handlinger, både menneskelig og kunstnerisk. Med stor respekt for, og en grunnleggende tro på at Griegs musikk vil leve videre i mange generasjoner fremover, er det et mål at Grieg-året må bidra til at hans musikk og tanker prøves ut fra vår tids estetikk og samfunnssyn. Med dette som utgangspunkt presenterer GRIEG07 en tredelt profil, som hver for seg og sammen har til hensikt å aktualisere og vitalisere Griegarven: • Humanisten Grieg • Komponisten Grieg • Sampleren Grieg Grieg 07 ledes av et nasjonalt styre på ni personer med høy faglig kompetanse og med Herman Friele, ordfører i Bergen, som styreleder. Administrasjonen består av direktør Ragna Sofie Grung Moe og prosjektkoordinator Are Frode Søholt. Markeringen har et arbeidsbudsjett på 15 mill kr. med Staten, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune som hovedbidragsytere. Utenriks-departementet støtter og samarbeider med selskapet Grieg07 om markeringen i utlandet. Herman Friele: Styreleder. Ordfører i Bergen Friele er mangeårige direktør og hovedeier av Kaffehuset Friele. Han har vært ordfører i Bergen siden 2003. Tidligere styreleder i Edvard Grieg Museum, Troldhaugen og Siljustøl. Ingrid Maria Hanken: Førsteamanuensis og prorektor Norges Musikkhøgskole Hanken er førsteamanuensis i pedagogikk og har utarbeidet en rekke lære-planer for skoleverket, fritidsmusikklivet og høyere utdanning. Blant hennes oppdragsgivere utenfor NMH er Statens Balletthøgskole, Kirke- og utdanningsdepartementet, Universitetsrådet, Norsk Musikkskoleråd, Kungliga Musikaliska Akademien, Landslaget Musikk i Skolen, Nordisk Musikkpedagogisk Union og International Society for Music Education. Signe Bakke: Førsteamanuensis i klaver ved Griegakademiet Hun var 18 når fikk hun 1. pris i Ungdommens Pianomestre, og 23 når hun debuterte i Universitetets Aula. Hun har vært solist med flere norske orkestre og vært mye benyttet som akkompagnatør og kammermusiker. Bakke spiller regelmessige konserter på Troldhaugen og spilte inn en CD med utvalgte stykker av Edvard Grieg i 2001. Synne Skouen: Komponist Utdanning som komponist ved musikkhøgskolene i Wien og Oslo, 1969-1976. Kritiker i Arbeiderbladet fra 1975-1985. Redaktør for BALLADE fra 1977 til 1986. Musikksjef i NRK P2 fra 1993-1999, kultursjef i NRK 1999-2001. Leder for Norsk komponistforening 2002-2006. Blant hennes verk er musikken til den helaftens balletten «Volven» ved Den Norske Opera, videooperaen «Dusj», og fjernsynsfabelen «Froskeprinsen». Har komponert musikk for ulike kammerbesetninger, kor og orkester. Oppdrag som festspillkomponist ved flere festivaler, senest ved Grieg-festivalen i Oslo 2006. Hilde Bjørkum: Festivalsjef Pedagogisk utdannet, tidligere musiker, danser, organisasjonssekretær. Bjørkum var med å starte Førde Internasjonale Folkemusikkfestival der hun fortsatt er kunstnerisk og administrativ leder. Festivalen er Skandinavias største flerkulturelle musikkarrangement. Bjørkum er en sentral norsk musikk-etnolog, og bla. medlem av Norsk Kulturråds fagutvalg for musikk og Utenriksdepartementets utvalg for støtte til profesjonelle musikere i utlandet. Therese Jebsen: Raftohuset Siviløkonom NHH, daglig leder for stiftelsen Egil Raftos hus siden 1997. Huset har to hovedformål: Drift av huset som et arbeidsfellesskap for menneskerettighetsorganisasjoner, og undervisnings- og formidlingsprosjekter knyttet til menneskerettigheter. Bruk av kunstneriske virkemidler i undervisningen inngår i stiftelsens arbeid. Lorentz Reitan: Bergen filharmoniske orkester Utdannet musikkpedagog. Han har undervist ved Bergen lærerskole (nå Høgskolen i Bergen), vært festspilldirektør i to perioder, direktør og nå spesial-rådgiver i Bergen filharmoniske orkester. Han hadde ansvaret for Sæverud-jubileet i 1997 og skrev da en biografi om Harald Sæverud. Han har og har hatt en rekke verv i norsk kulturliv. Svein Berge: Röyksopp Utgjør 50 % av musikkduoen Röyksopp, som har solgt over en og halv million CD’er internasjonalt med omfattende turnevirksomhet i tre verdensdeler. Spydspiss for norsk musikkeksport. Røyksopp har med base i Bergen, produsert og remikset en rekke band og artister, og har blant annet arbeidet for internasjonale størrelser som Coldplay, Peter Gabriel og Beck. Ingebjørg Engel Astrup: Fylkeskultursjef Hordaland fylkeskommune Tidligere kultursjef i Os kommune. Hun har vært ansatt i administrasjonen i de store kultursatsingene i Norge som kulturavdelingen i LOOC og i Kulturby Bergen 2000. Hun har vært ansatt i kunstfaglige stillinger på Hordaland kunstsenter og Nordisk kunstsenter i Helsingfors. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=293620&fn=wkr0001.pdf Grieg 07 Profildokument http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=16544&lang=NO Foto: E. Bieber Griegsamlingen Bergen Offentlige Bibliotek http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=16545&lang=NO Digital komposisjon Grieg07 http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=16546&lang=NO Styreleder Grieg07 Foto: Thor Brødreskift http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=16547&lang=NO Direktør Grieg07 Foto: Thor Brødreskift

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker