Gunnebo fornyer SafePay™ avtale med Statoil i Norge, Sverige og Danmark

Sikkerhetskonsernet Gunnebo har via sitt datterselskap Gunnebo Nordic fornyet rammeavtalen med Statoil i Norge, Sverige og Danmark om leveranse, installasjon og service av det helt lukkede og integrerte kontanthåndteringssystemet SafePay ™.

Rammeavtalen omfatter leveranse og installasjon av samtlige deler av SafePay-systemet til Statoils nordiske organisasjon, inklusive seddel- og myntenheter, intelligente kassetter med innfargingspatroner SDU, deponeringsenheten CTU, den nyutviklede tømningsenheten SCL og en spesialdesignet verdiveske till SCL enheten, samt avtale om service.
Markedet for lukket kontanthåndtering ser ulikt ut i de Nordiske landene. I Danmark er SafePay for eksempel det eneste systemet for integrert og helt lukket kontanthåndtering på markedet.
”Vårt mål er å eliminere kontantran på våre bensinstasjoner i Danmark”, sier Søren Bjelka, HMS-direktør for Energy & Retail, Statoil i Danmark.
”Vi jobber aktivt med å trene personalet, men for å nå våre mål må vi ta bort kontantene fra butikkmiljøet. Derfor har vi besluttet å utruste alle våre stasjoner i Danmark med kontanthåndteringssystem. Ettersom ranere får med seg en begrenset sum av penger er dette en investering vi gjør ene og alene for å øke sikkerheten for vårt personell, ikke minst i kvelds- og nattåpne stasjoner.”
”Statoil er en viktig samarbeidspartner når det gjelder utviklingsar¬beidet av vårt helt lukkede kontanthåndteringssystem SafePay”, sier Sven Boëthius, Country Manager for Gunnebo Nordic.

”Fornyelsen av rammeavtalen er av strategisk viktighet ettersom det viser at Statoil ser langsiktig på utviklingen mot et sikrere butikkmiljø, samtidig som det medfører en oppgradert serviceavtale. Det danske markedet er spesielt viktig for oss ettersom vi for tidspunktet er den eneste etablerte aktøren der for integrert og lukket kontanthåndtering.”

Tags:

Dokumenter og linker