Årsrapport 2008

Hafslund ASAs årsrapport for 2008 på norsk er vedlagt i pdf-format.
Web-versjon av årsrapporten er tilgjengelig på Hafslunds hjemmeside, www.hafslund.no/aarsrapport2008
 
Hafslund ASA
20. april 2009
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lars Ove Johansen, Investorkontakt: + 47 99 29 14 60

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Dokumenter og linker