Brøytehauger kan være farlige for barn

Report this content

Det store snøfallet etter nyttår har medført store brøytekanter og brøytehauger. Noen steder kan brøytehaugene bli så høye at de dekker klatrevernet på den nederste delen av strømmastene. Det kan skape farlige situasjoner.

Klatrevernet består de fleste steder av et to meter høyt gitter eller stålplater som skal hindre at noen kan klatre opp i mastene.

– Det er kommet veldig mye snø etter nyttår, og det gir utfordringer for de som skal fjerne snøen fra veier, fortau og parkeringsplasser. Jeg antar det er ubetenksomhet av brøytemannskapene om de legger snøen inntil våre strømmaster, sier Kjell Stamgård, kommunikasjonssjef i Hafslund Nett.

I travelheten er det lett å overse faremomentet knyttet til strømledninger, og dermed plassere snøen der det er mulig.

– Barn leker gjerne på snøhaugene, de liker å klatre og vet ikke at høyspentledninger er farlige, sier Stamgård.

Hafslund Nett oppfordrer publikum som ser slike hauger de mener kan være farlige, om å ta et bilde på mobilen og sende til Hafslund Nett. Dette kan gjøres via nettsiden hafslundnett.no. Man kan også melde fra på telefon 22 44 10 40, som er døgnbemannet.

– Vi ser gjerne også at de som leier inn firma for brøyting, forklarer at de som brøyter må unngå å lage snøhauger inntil strømmastene, avslutter Kjell Stamgård i Hafslund Nett.


Kontakt: kommunikasjonssjef Kjell Stamgård, Hafslund Nett, e-post kjell.stamgard@hafslund.no, telefon 90124135

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker