De fleste kan forvente å få tilbake fjernvarmen til fredag formiddag

Oppfyllingen av fjernvarmenettet og oppvarmingen av vannet går nå jevnt og trutt. Med unntak av noen kunder i Oslo sentrum og i enkelte omkringliggende områder, forventer Hafslund Varme at fjernvarmekundene vil få varme leiligheter og varmt vann i springen i løpet av fredag formiddag. Torsdag ble det avdekket ytterligere to lekkasjer i nettet. Disse ble raskt isolert, og vannpåfyllingen og oppvarmingen ble gjenopptatt.

Vannmengden og temperaturen stiger nå jevnt. 300 boenheter er knyttet til den delen av røret som er tømt for vann for reparasjon. Sammen med enkelte andre mindre områder utenfor sentrum vil det på grunn av fysiske begrensninger i nettet ta noe lengre tid å få tilbake forsyningen her. Disse områdene er Tåsen, Blindern og et begrenset område av Østensjø bydel.

– Når det gjelder de øvrige 30.000 boenhetene som har vært berørt, forventer vi at de gradvis får tilbake normal varmeforsyning til i morgen formiddag, sier kommunikasjonsdirektør Johan Chr. Hovland i Hafslund.

– Vi arbeider på spreng for å reparere lekkasjene og gjenopprette forsyningen til samtlige kunder, sier Hovland, som beklager ulempene situasjonen medfører for kundene.

Fakta
Ved 14-tiden onsdag oppdaget Hafslund Varme en lekkasje i fjernvarmenettet i Oslo. Kort tid etterpå meldte en entreprenør en skade på fjernvarmerøret i Akersgata i forbindelse med forberedelser til riving av et bygg. Skaden medførte at mer enn 4000 kubikkmeter vann lekket ut av fjernvarmenettet. På formiddagen torsdag ble det avdekket ytterligere en lekkasje i fjernvarmenettet. Senere på dagen ble en tredje lekkasje funnet. Lekkasjene var følgeskader av skaden i Akersgata. Skadestedene ble isolert, og etterfyllingen og oppvarmingen av fjernvarmenettet ble gjenopptatt.

For ytterligere informasjon:
informasjonssjef Truls Jemtland, tlf 920 29 480, e-post truls.jemtland@hafslund.no
eller
kommunikasjonsdirektør Johan Chr. Hovland, tlf 917 63 491, epost johan.hovland@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker